Publiczność na rozprawie w sprawie karnej

Pytanie:

"Sprawa dotyczy upadłości spółdzielni. Oskarżonych jest ponad 20 osób. Sprawa toczy się przed sadem rejonowym. Chciałbym uczestniczyć w tej sprawie jako publiczność. Czy muszę wcześniej pytać o zgodę sad? Pisemnie czy ustnie? Czy muszę być na sali od początku do końca w danym dniu?"

Odpowiedź prawnika: Publiczność na rozprawie w sprawie karnej

Zgodnie z art. 45 Konstytucji RP, postępowanie sądowe jest co do zasady jawne. Kodeks postępowania karnego nie uzależnia uczestnictwa w roli publiczności w jawnej rozprawie od zgody sądu. Oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie i nie uzbrojone. Zgoda przewodniczącego wymagana jest jedynie na obecność małoletnich oraz osób obowiązanych do noszenia broni. Nawet w jawnej rozprawie nie mogą natomiast uczestniczyć osoby znajdujące się w stanie nie licującym z powagą sądu (art. 359 k.p.k.).

W razie wyłączenia jawności, obok osób biorących udział w postępowaniu, na sali mogą być obecne po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, a ponadto osoby, którym zezwoli na to przewodniczący składu. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej należy się zwrócić o ewentualne dopuszczenie do udziału w rozprawie. Przewodniczący sędzia korzysta tu zresztą ze znacznej swobody w ocenie (art. 361 k.p.k.)

Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich rozprawach odbywających się w danej sali. Zwłaszcza jeżeli w danym dniu na wokandzie sądu jest więcej niż jedna sprawa, pomiędzy nimi są przynajmniej kilkuminutowe przerwy. Nawet jednak, jeżeli na wokandzie jest tylko ta konkretna sprawa, która Pana interesuje, nie ma przeszkód, aby opuścić salę przed jej zakończeniem. Należy jednak pamiętać, aby nie utrudniać w ten sposób prowadzenia rozprawy i nie uchybić powadze sądu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika