Rodzina zastępcza dla sieroty

Pytanie:

Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rodziną zastępczą jest każda rodzina, w której dziecko zostało umieszczone w celu sprawowania nad nim pieczy i w celu jego wychowania, a która nie jest rodziną naturalną. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decydują właściwe miejscowo sądy rodzinne. Z takim wnioskiem do sądu powinny wystąpić osoby, które chcą pełnić powyższą funkcję lub właściwe ośrodki pomocy społecznej. Zarządzając umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej sąd kieruje się tym , aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę i wychowanie. Osoby, które chcą pełnić obowiązki rodziny zastępczej nie powinni być zbyt stare, powinny posiadać odpowiednie predyspozycje wychowawcze, reprezentować właściwą postawę moralną. Z reguły rodzinę zastępczą stanowią osoby bliskie pozostawionych dzieci. Kandydaci na rodzinę zastępczą powinni posiadać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie kandydata i odbyć szkolenie lub przedstawić zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez podmiot prowadzący szkolenie. Bliższych informacji dotyczących rodzin zastępczych udzielają ośrodki pomocy społecznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.10.2017

  10 tys. zł za deputat węglowy

  Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 21.1.2005

  Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, (...)

 • 20.12.2010

  Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego (...)

 • 17.8.2017

  Zmiany dot. odnawialnych źródeł energii

  Głównym celem nowelizacji jest zmiana wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. \"zielonych\" (...)