e-prawnik.pl Porady prawne

Adopcja porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

  Jestem babcią. Mam 19 letniego wnuka, który własnie dostał się na studia w Krakowie. Niestety jego sytuacja materialna prawdopodobnie zmusi go do porzucenia studiów. Czy ja jako członek rodziny (...)

  Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?
 • Adopcja dorosłego dziecka?

  Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana?

  Adopcja dorosłego dziecka?
 • Całkowite przysposobienie dziecka

  Co oznacza całkowite przysposobienie dziecka?

  Całkowite przysposobienie dziecka
 • Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

  Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym nie rozstrzygnięto specjalnie, (...)

  Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku
 • Niepełne przysposobienie dziecka

  Co oznacza niepełne przysposobienie dziecka?

  Niepełne przysposobienie dziecka
 • Pełne przysposobienie dziecka

  Co oznacza pełne przysposobienie dziecka?

  Pełne przysposobienie dziecka
 • Przysposobienie dziecka - zgoda małżonka

  Czy przysposobienie dziecka może nastąpić bez zgody drugiego małżonka?

  Przysposobienie dziecka - zgoda małżonka
 • Świadczenia dla rodziny zastepczej

  Jakie świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza z tytułu pełnionej funkcji?

  Świadczenia dla rodziny zastepczej
 • Status prawny rodziny zastępczej

  Jak jest uregulowana sytuacja prawna rodziny zastępczej?

  Status prawny rodziny zastępczej
 • Umowa z rodziną zastępczą

  Kto zawiera umowę z rodziną zastępczą i jaki charakter ma ta umowa?

  Umowa z rodziną zastępczą
 • Urlop macierzyński a rodzina zasępcza

  Czy osoba, która przejęła dziecko na wychowanie w formie rodziny zastępczej ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

  Urlop macierzyński a rodzina zasępcza
 • Rodzina zastepcza

  Ile dzieci może się znaleźć w jednej rodzinie zastępczej?

  Rodzina zastepcza
 • Dodatkowe wynagrodzenie

  Czy rodzinom zastępczym przysługuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko jakieś wynagrodzenie?

  Dodatkowe wynagrodzenie
 • Rodzina zastępcza - sytuacje w jakich jest ustanawiana

  W jakich sytuacjach może być ustanowiona rodzina zastępcza dla dziecka?

  Rodzina zastępcza - sytuacje w jakich jest ustanawiana
 • Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

  Od 13 lat mam żonę z którą wychowuję dwójkę dzieci z jej pierwszego małżeństwa. Dzieci są pełnoletnie i nie utrzymują w ogóle kontaktu z ojcem biologicznym. Dzieci przyjęły również moje (...)

  Adopcja pełnoletniego lub inna opcja
 • Prawa ojczyma

  Mam syna (16 lat) z pierwszego związku (nie miałam ślubu cywilnego, tylko kościelny), którego wychowuję wspólnie z moim drugim mężem. Biologiczny ojciec nie kontaktuje się z synem i od 9 lat (...)

  Prawa ojczyma
 • Adopcja za granicą

  Mam pytanie dotyczące przysposobienia dziecka. Moja córka ma 6 lat, pochodzi ze związku nieformalnego. Z jej ojcem rozstałam się 5 lat temu. W wyniku sprawy o opiekę nad córką jego prawa zostały (...)

  Adopcja za granicą
 • Przysposobienie pełne i jego skutki

  Ojciec nie robił badań stwierdzających ojcostwo, tylko uznał dziecko, a nie widzi problemu, abym przyjął to dziecko (zaadoptował). Chciałem sobie ułożyć z nią życie i żeby nie było już (...)

  Przysposobienie pełne i jego skutki
 • Przysposobienie a alimenty

  Słyszałem o sytuacji, że kobieta z dzieckiem poślubiła mężczyznę nie będącego biologicznym ojcem tego dziecka. Mężczyzna ten przysposobił to dziecko. Następnie kobieta rozwiodła się z tym (...)

  Przysposobienie a alimenty
 • Przysposobienie a alimenty od rodziców

  Jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich. Dziecko zostało przysposobione przez innego człowieka. Czy rodzic pozbawiony praw rodzicielskich zostaje przez to zwolniony z obowiązku alimentacyjnego?

  Przysposobienie a alimenty od rodziców
 • Przysposobienie siostry

  Jest niepełnosprawna dziewczyna, pełnoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym jest siostra. Czy siostra może przysposobić swoją niepełnosprawną siostrę i jakby to wyglądało? (...)

  Przysposobienie siostry
 • Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

  Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli (...)

  Mąż matki jako opiekun prawny dziecka
 • Przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji

  Przeczytałem w gazecie artykuł o nielegalnej adopcji. W związku z treścią artykułu nasunęło mi się podejrzenie, że pewna znana mi propozycja adopcji poza granice Polski mogła mieć nielegalny (...)

  Przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji
 • Alimenty a przysposobienie dziecka

  Rodzic zgodził się na przysposobienie swojego dziecka. Sąd poinformował go, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia wygaśnie jego obowiązek alimentacyjny. Czy obowiązek ten wygasa z urzędu, (...)

  Alimenty a przysposobienie dziecka
 • Dane osobowe przysposabianego i jego rodziców

  Chciałam adoptować dziecko prosto ze szpitala. Mam skończone kursy kwalifikacyjne w OAO. Chcę złożyć wniosek w sądzie o przyznanie tymczasowej opieki nad dzieckiem do czasu zrzeczenia się matki (...)

  Dane osobowe przysposabianego i jego rodziców
 • Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

  Ojciec podpisał oświadczenie, iż zgadza się na przysposobienie jego dziecka przez innego mężczyznę. Oświadczenie zostało spisane w obecności matki dziecka na jej prośbę, gdyż ten drugi mężczyzna (...)

  Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka
 • Preadopcja a termin na wyrażenie zgody na adopcję

  Chciałam adoptować dziecko prosto ze szpitala. Mam skończone kursy kwalifikacyjne w ośrodku adopcyjnym. Matka biologiczna chce się zrzec praw i nie odwiedza dziecka w szpitalu, jednak zrzeczenie nastąpi (...)

  Preadopcja a termin na wyrażenie zgody na adopcję
 • Przysposobienie dziecka przez męża matki

  Dziecko ma dwoje żyjących rodziców, rodzice nie byli małżeństwem. Teraz matka dziecka wyszła za mąż za innego mężczyznę. Czy mąż tej kobiety może przysposobić jej dziecko? Nawet w przypadku, (...)

  Przysposobienie dziecka przez męża matki
 • Procedura przysposobienia

  Moja matka rozwiodła się z moim ojcem, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

  Procedura przysposobienia
 • Przysposobienie dziecka

  Chcę uzyskać konkretną odpowiedź na pytanie dotyczące adopcji bratanicy, która ma obywatelstwo niemieckie. Do jakiego sądu w Polsce mam złożyć stosowny wniosek? Wojewódzkiego czy w miejscu zamieszkania? (...)

  Przysposobienie dziecka
 • Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

  W 1985 r. wyszłam za mąż, urodziłam 4 dzieci, w 1998 roku wystąpiłam o rozwód z powodu alkoholizmu męża. Rozwód dostałam szybko, po pół roku, orzeczony z winy męża. Zasądzono wysokie alimenty (...)

  Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami
 • Stosunki rodzinne a spadek

  Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała (...)

  Stosunki rodzinne a spadek
 • Alimenty na adoptowane dziecko

  Para żyje w konkubinacie. Kobieta ma 2 dzieci z poprzedniego związku. Ojciec biologiczy pozbawiony jest praw rodzicielskich. Razem mają 1 dziecko. Co stanie sięz dziećmi w przypadku śmierci któregoś (...)

  Alimenty na adoptowane dziecko
 • Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

  Trwa postępowanie sądowe w sprawie o przysposobienie dziecka. Jeden z uczestników postępowania (biologiczny ojciec dziecka) nie stawia się na kolejne posiedzenia sądu,nie odbiera wezwań z powodu (...)

  Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie
 • Opłaty sądowe a postępowanie adopcyjne

  Czy sprawy o adopcję są zwolnione z opłat sądowych? Czy zwolnienie z tych opłat następuje automatycznie, czy wymaga złożenia wniosku i w jakiej formie? Czy uczestnik postępowania o adopcję mieszkający (...)

  Opłaty sądowe a postępowanie adopcyjne
 • Adopcja a dane w akcie urodzenia

  Po rozwodzie wychowuję 9-letnią dziewczynkę, która jest pozamałżeńskim dzieckiem byłej żony. Dziecko nosi moje nazwisko i uważa mnie za swojego prawdziwego ojca. W akcie urodzenia figuruje imię (...)

  Adopcja a dane w akcie urodzenia
 • Samodzielna adopcja a zawarcie małżeństwa

  Sprawa dotyczy przysposobienia mojej siostrzenicy. W sądzie moja siostra zrzekła się praw rodzicielskich na moją korzyść. Sędzia na tejże sprawie przyznał mi osobistą styczność z dzieckiem (...)

  Samodzielna adopcja a zawarcie małżeństwa
 • Zawarcie małżeństwa a władza rodzicielska

  Moja dziewczyna zaadoptowała dziecko. Po zawarciu małżeństwa - czy dziecko zostaje według prawa uznane za moje dziecko? Jak wygląda sprawa rozwodowa (jeśli zaistnieje)? Czy będę musiał płacić (...)

  Zawarcie małżeństwa a władza rodzicielska
 • Adopcja dziecka konkubenta

  Jestem wdowcem, mam dziewięcioletnią córkę. Czy istnieje możliwość przysposobienia córki przez moją partnerkę bez zawierania ślubu? Zależy mi na zabezpieczeniu opieki nad córką w wypadku (...)

  Adopcja dziecka konkubenta
 • Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

  Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, (...)

  Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

1

2