Prawo rodzinne: Adopcja - Porady prawne

Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

Jestem babcią. Mam 19 letniego wnuka, który własnie dostał się na studia w Krakowie. Niestety jego sytuacja materialna prawdopodobnie zmusi go do porzucenia studiów. Czy ja jako członek rodziny (...)

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana?

Całkowite przysposobienie dziecka

Co oznacza całkowite przysposobienie dziecka?

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym nie rozstrzygnięto specjalnie, (...)

Niepełne przysposobienie dziecka

Co oznacza niepełne przysposobienie dziecka?

Pełne przysposobienie dziecka

Co oznacza pełne przysposobienie dziecka?

Przysposobienie dziecka - zgoda małżonka

Czy przysposobienie dziecka może nastąpić bez zgody drugiego małżonka?

Status prawny rodziny zastępczej

Jak jest uregulowana sytuacja prawna rodziny zastępczej?

Rodzina zastępcza - sytuacje w jakich jest ustanawiana

W jakich sytuacjach może być ustanowiona rodzina zastępcza dla dziecka?

Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

Od 13 lat mam żonę z którą wychowuję dwójkę dzieci z jej pierwszego małżeństwa. Dzieci są pełnoletnie i nie utrzymują w ogóle kontaktu z ojcem biologicznym. Dzieci przyjęły również moje (...)

Prawa ojczyma

Mam syna (16 lat) z pierwszego związku (nie miałam ślubu cywilnego, tylko kościelny), którego wychowuję wspólnie z moim drugim mężem. Biologiczny ojciec nie kontaktuje się z synem i od 9 lat (...)

Przysposobienie pełne i jego skutki

Ojciec nie robił badań stwierdzających ojcostwo, tylko uznał dziecko, a nie widzi problemu, abym przyjął to dziecko (zaadoptował). Chciałem sobie ułożyć z nią życie i żeby nie było już (...)

Przysposobienie a alimenty od rodziców

Jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich. Dziecko zostało przysposobione przez innego człowieka. Czy rodzic pozbawiony praw rodzicielskich zostaje przez to zwolniony z obowiązku alimentacyjnego?

Przysposobienie siostry

Jest niepełnosprawna dziewczyna, pełnoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym jest siostra. Czy siostra może przysposobić swoją niepełnosprawną siostrę i jakby to wyglądało? (...)

Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli (...)

Alimenty a przysposobienie dziecka

Rodzic zgodził się na przysposobienie swojego dziecka. Sąd poinformował go, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia wygaśnie jego obowiązek alimentacyjny. Czy obowiązek ten wygasa z urzędu, (...)

Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

Ojciec podpisał oświadczenie, iż zgadza się na przysposobienie jego dziecka przez innego mężczyznę. Oświadczenie zostało spisane w obecności matki dziecka na jej prośbę, gdyż ten drugi mężczyzna (...)

Preadopcja a termin na wyrażenie zgody na adopcję

Chciałam adoptować dziecko prosto ze szpitala. Mam skończone kursy kwalifikacyjne w ośrodku adopcyjnym. Matka biologiczna chce się zrzec praw i nie odwiedza dziecka w szpitalu, jednak zrzeczenie nastąpi (...)

Przysposobienie dziecka przez męża matki

Dziecko ma dwoje żyjących rodziców, rodzice nie byli małżeństwem. Teraz matka dziecka wyszła za mąż za innego mężczyznę. Czy mąż tej kobiety może przysposobić jej dziecko? Nawet w przypadku, (...)

Stosunki rodzinne a spadek

Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała (...)

Alimenty na adoptowane dziecko

Para żyje w konkubinacie. Kobieta ma 2 dzieci z poprzedniego związku. Ojciec biologiczy pozbawiony jest praw rodzicielskich. Razem mają 1 dziecko. Co stanie sięz dziećmi w przypadku śmierci któregoś (...)

Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

Trwa postępowanie sądowe w sprawie o przysposobienie dziecka. Jeden z uczestników postępowania (biologiczny ojciec dziecka) nie stawia się na kolejne posiedzenia sądu,nie odbiera wezwań z powodu (...)

Opłaty sądowe a postępowanie adopcyjne

Czy sprawy o adopcję są zwolnione z opłat sądowych? Czy zwolnienie z tych opłat następuje automatycznie, czy wymaga złożenia wniosku i w jakiej formie? Czy uczestnik postępowania o adopcję mieszkający (...)

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Po rozwodzie wychowuję 9-letnią dziewczynkę, która jest pozamałżeńskim dzieckiem byłej żony. Dziecko nosi moje nazwisko i uważa mnie za swojego prawdziwego ojca. W akcie urodzenia figuruje imię (...)

Adopcja dziecka konkubenta

Jestem wdowcem, mam dziewięcioletnią córkę. Czy istnieje możliwość przysposobienia córki przez moją partnerkę bez zawierania ślubu? Zależy mi na zabezpieczeniu opieki nad córką w wypadku (...)

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. (...)

Adopcja dziecka przyszłego męża

Jestem mężczyzną samotnie wychowującym pięcioletnie dziecko. Żona moja zginęła w wypadku samochodowym. W tym roku zamierzam ponownie wejść w związek małżeński. I tu pojawiają się wątpliwości (...)

Adopcja dokonana przez męża matki

Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) (...)

Adopcja dziecka przez męża cudzoziemca

Mój 5-cio letni syn jest z pierwszego małżeństwa. Mój ex nigdy się nie interesował dzieckiem. Mały mieszka ze mną w Holandii i ma od urodzenia nowego tatę - Holendra. Problem polega na tym, że (...)

Dokumentacja niezbędna przy adopcji

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pomoc w adopcji?

Małżeństwo z cudzoziemcem a adopcja dziecka

Jestem rozwódką. Chciałabym zawrzeć związek małżeński z obywatelem Iraku (który posiada status uchodźcy w Wielkiej Brytanii). Jakie dokumenty będą potrzebne do zalegalizowania związku i czy (...)

Rozwiązanie przysposobienia

Zaraz po ślubie moj mąż przysposobił moje dziecko (przedmałżeńskie). Czy można unieważnić lub w jakiś sposób odebrać te przysposobienie, gdyż mój mąż wcale nie wywiązuje się z ojcowskich (...)

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać (...)

Rodzina zastępcza dla sieroty

Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika