Preadopcja a termin na wyrażenie zgody na adopcję

Pytanie:

"Chciałam adoptować dziecko prosto ze szpitala. Mam skończone kursy kwalifikacyjne w ośrodku adopcyjnym. Matka biologiczna chce się zrzec praw i nie odwiedza dziecka w szpitalu, jednak zrzeczenie nastąpi dopiero po 6 tygodniach. Czy mogę się ubiegać przed sądem o tymczasowe przyznanie opieki, czyli tzw. preadopcję, dla dobra dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Preadopcja a termin na wyrażenie zgody na adopcję

Stosownie do art. 119[2] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda rodziców na przysposobienie (adopcję) dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka (chodzi o to, by rodzice nie podejmowali zbyt pochopnych decyzji). Zgoda wyrażona przed upływem tego terminu byłaby nieważna.

Przed upływem sześciu tygodni od urodzenia się dziecka można wszcząć postępowanie o przysposobienie, tyle że sąd nie może przed upływem tego terminu odebrać od rodziców ważnych oświadczeń o zgodzie. Zgodnie z art. 120[1] kro przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym. W wypadku określenia styczności w formie pieczy nad dzieckiem stosuje się odpowiednio przepisy o rodzinach zastępczych (tzw. preadopcja).

Przepisy nie rozstrzygają, czy preadopcja jest możliwa przed upływem 6 miesięcy od urodzenia się dziecka. Naszym zdaniem nie ma przeciwwskazań prawnych, by ubiegać się o preadopcję przed upływem tego terminu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika