e-prawnik.pl Porady prawne

Pełne przysposobienie dziecka

Pytanie:

Co oznacza pełne przysposobienie dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pełne przysposobienie dziecka

12.1.2012

Pełne oznacza przysposobienie prawne dziecka w taki sposób, że dziecko opuszcza swoją dotychczasową rodzinę i w pełni zostaje włączone do rodziny przysposabiającej. Ustają wówczas wszelkie prawa i obowiązki względem rodziny biologicznej, a powstają relacje rodzinne z osobami przysposabiającymi i ich krewnymi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Pełne przysposobienie dziecka

Ekspert

11.6.2017 19:48:13

Re: Pełne przysposobienie dziecka

Warto wskazać , iż rodzicowi naturalnemu przysługuje kontakt z dzieckiem przysposobionym przysposobieniem pełnym (art. 121 par. 1 k.r.o.)przysposobieniem rozwiązalnym(art. 125k.r.o.). Kontakt ten przysługuje na podstawie art.113 par. 1 k.r.o., a to dlatego , że przepis art.121 par.3 k.r.o. nie odnosi się do kontaktów z dzieckiem oraz nie odnosi się do elementów władzy rodzicielskiej. Gdyż osobista styczność z rodzica z dzieckiem nie wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej ani także w prawa i obowiązki rodzica wobec dziecka oraz nie wynika ona z zakresu pokrewieństwa wobec dziecka, jest to poprostu prawo niezbywalne rodzica naturalnego do kontaktów z dzieckiem przysposobionym, które to powyższe prawo nie może być w żaden sposób ograniczone.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ