Status prawny rodziny zastępczej

Pytanie:

Jak jest uregulowana sytuacja prawna rodziny zastępczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

Z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. ) dotyczące umowy zlecenia.

Jest to zatem jedyna dopuszczalna forma prawna, na mocy której można zostać zawodową rodziną

zastępczą. W związku z tym należy stwierdzić, że rodzicom zastępczym urlop wypoczynkowy nie

przysługuje. Decydując się na taką formę współpracy jednocześnie wyraża się zgodę na wszelkie niedogodności z tym związane, a to m.in. brak prawa do urlopu wypoczynkowego i innych świadczeń ze stosunku pracy (np. urlopu na żądanie, urlopów okolicznościowych, gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę, odpraw itd.). Zleceniobiorcom nie przysługuje także wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Okres trwania umowy zlecenia nie jest również wliczany do stażu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: