Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Pytanie:

"Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli nie, to co powinienem zrobić żeby zostać takim opiekunem - zakładając, że ojciec biologiczny dziecka żyje, a po rozwodzie zostały przyznane prawa rodzicielskie obojgu rodzicom?"

Odpowiedź prawnika: Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Zgodnie z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje rodzicom, aż do uzyskania pełnoletności dziecka. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. 95 § 1 kro).

Jak wynika z powyższego władza rodzicielska jest wyznacznikiem sprawowania pieczy (opieki) nad małoletnim dzieckiem. Z przedstawionej sytuacji wynika, iż obojgu rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska, a w związku z tym są oni opiekunami prawnymi małoletniego dziecka. Fakt orzeczenia rozwodu (w którym to, przyznano władzę rodzicielską obojgu rodzicom) oraz zawarcie związku małżeńskiego matki z innym mężczyzną, nie zmienia faktu, iż uprawnieni do sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem są matka i ojciec (a nie nowy mąż matki).

W związku z powyższym nie stanie się Pan z mocy prawa opiekunem prawnym dziecka Pańskiej przyszłej żony, po zawarciu z nią związku małżeńskiego.

Istnieje natomiast możliwość przysposobienia przez Pana małoletniej córki Pańskiej partnerki, ale warunkiem w tej sytuacji jest zgoda obojga rodziców (jeżeli mają pełną zdolność do czynności prawnych). Zgodnie bowiem z art. 119 kro do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie. Jeżeli więc ojciec dziecka wyrazi zgodę na jego przysposobienie, wówczas automatycznie utraciłby władzę rodzicielską i opiekę nad małoletnim.

W przedmiocie przysposobienia, proponujemy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika