e-prawnik.pl Porady prawne

Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

Pytanie:

Jestem babcią. Mam 19 letniego wnuka, który własnie dostał się na studia w Krakowie. Niestety jego sytuacja materialna prawdopodobnie zmusi go do porzucenia studiów. Czy ja jako członek rodziny mogę adoptować (przysposobić) mojego, pełnoletniego już wnuka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

16.4.2015

Adopcja jest terminem używanym potocznie. Przez polskiego ustawodawcę instytucja adopcji zdefiniowana została jako przysposobienie. Wobec tego w dalszej części opinii używany będzie termin ostatni.

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: kro), a dokładniej jej przepisem art. 114 § 1 kro, przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Doprecyzowaniem powyższego przepisu jest art. 114 § 2 kro, który definiuje kiedy jest spełnione wymaganie małoletniości i jako ten moment wskazuje dzień złożenia wniosku o przysposobienie. Oznacza to, iż wniosku o przysposobienie nie może złożyć osoba, która ukończyła lat 18. Wobec powyższego w opisanym powyżej stanie faktycznym z uwagi na wiek wnuka – tj. 23 lata ze względów formalnych wniosek o adopcję nie będzie mógł być przyjęty do rozpoznania. Kwestia braku środków do życia i pozostawania nieubezpieczonym jest kwestią irrelewantną dla kwestii możliwości przysposobienia.

Nasza sugestia – być może na uczelni, na której wspomniana osoba studiuje istnieje możliwość starania się o stypendium socjalne, ewentualnie o zwolnienie z ubezpieczenia. Warto zwrócić się z takim wnioskiem do Komisji Stypendialnej, ewentualnie do Samorządu Studentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ