e-prawnik.pl Porady prawne

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

29.9.2011

W dniu 13 czerwca 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów odnoszących się do pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, stosunków alimentacyjnych między rodzicami i dziećmi, zastępczej pieczy nad dzieckiem. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała z potrzeby dostosowania wydanego w latach 60-tych kodeksu do obecnych uwarunkowań społeczno-technicznych. Kolejna nowelizacja z dnia 1 sierpnia 2010 roku wprowadziła natomiast zakaz stosowania kar cielesnych.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Wprowadzono definicję pokrewieństwa (według której krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej a krewnymi w linii bocznej są osoby pochodzące od wspólnego przodka i nie są krewnymi w linii prostej, gdzie stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo) oraz powinowactwa (z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, które trwa mimo ustania małżeństwa), szczegółowo uregulowano kwestie ustalenia rodziców dziecka w sprawach o przyznanie praw do opieki. Uznanie dziecka zastąpiono konstrukcją uznania ojcostwa, które ma opierać się na fakcie (oświadczeniu wiedzy, a nie oświadczeniu woli), a więc potwierdzeniu ojcostwa np. przy pomocy testów DNA. Dotychczas stosowano zasadę „oświadczenia woli", czyli uznania przez mężczyznę dziecka za swoje bez przeprowadzania badań. Z takiego oświadczenia mógł się on później wycofać. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia, z tym że jeśli jeszcze nie ukończyły 18 lat lub są częściowo ubezwłasnowolnione, będą mogły złożyć te oświadczenia tylko przed sądem opiekuńczym. Przesłanką konieczną prawnej doniosłości uznania ojcostwa jest potwierdzenie przez matkę dziecka pochodzenia dziecka od mężczyzny przyznającego ojcostwo.

Oświadczenie matki potwierdzającej ojcostwo nie będzie więc (tak jak w poprzednim stanie prawnym) jej zgodą na uznanie. Ponadto uregulowano sposób ustalenia macierzyństwa, zgodnie z którym matką dziecka jest tak kobieta, która je urodzi. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy kobieta nosi ciążę pochodzącą z komórki jajowej innej kobiety.

Co oznacza zasada wzajemnego szacunku?

W sferze władzy rodzicielskiej i stosunkach między rodzicami a dziećmi również nastąpiły zmiany m.in. wprowadzono zasadę wzajemnego szacunku w relacjach pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Ma ona być brana pod uwagę w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, np. podczas separacji, rozwodu czy odbieraniu władzy rodzicielskiej. Wówczas właściwe organy lub sąd mają oceniać, czy rodzice szanowali swoje potomstwo oraz czy dziecko wyrażało w swoim zachowaniu szacunek wobec rodziców. Ponadto wprost wyrażono zasadę, iż przed podjęciem ważniejszej decyzji rodzice powinni wysłuchać dziecko, oczywiście jeśli jego ogólny stan fizyczno-psychiczny na to pozwala. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy dziecko posiada majątek (np. otrzymało spadek), a rodzice - jako prawni opiekunowie nieletniego - mogą nim rozporządzać. Rodzicom, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych zapewniono uczestnictwo w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. Odmiennie uregulowano kwestię nazwiska dziecka. Obecnie dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków, a nie jak było poprzednio nazwisko ojca co do którego istniało domniemanie, że pochodzi od męża matki.

Rozbudowano przepis art. 113 § 1 , który wyraźnie stanowi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko będą mieć prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Wprowadzone zostało także przykładowe wyliczenie sposobów kontaktu: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kolejną zmianą w KRO jest wprowadzenie możliwości zawarcia porozumienia między małżonkami dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd w orzeczeniu rozwodowym uwzględni je jeśli będzie ono zgodne z dobrem dziecka. Rozstrzygnięcie kwestii kontaktów z dzieckiem jest bowiem teraz obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego.

Jakie zmiany wprowadzono w zakresie obowiązku alimentacyjnego i opieki?

Złagodzono obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dorosłych dzieci. Wprowadzono regulację, iż rodzice, nie mając wpływu na postawę życiową dziecka, na zdobywanie przez niego wykształcenia, czy też rezygnacji z uzyskania kwalifikacji zawodowych, nie powinni być obciążeni zbyt długo obowiązkiem alimentacyjnym. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Ponadto w sposób jednoznaczny uregulowano możliwość uchylenia się przez zobowiązanego od obowiązków alimentacyjnych w razie ich sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W ciekawy sposób uregulowano kwestię przyznania wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Mianowicie, wprowadzono możliwość jego finansowania ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Przyczyni się to zapewne do zwiększenia liczby osób, które gotowe będą podjąć się tej funkcji. Tym niemniej szczegółowo określono warunki i wymagania jakie spełniać ma osoba ustanowiona opiekunem. Nie może nim być osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych oraz która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Zmiana z 2010 roku wprowadziła natomiast zakaz stosowania kar cielesnych. Celem nowelizacji była zmiana postaw społeczeństwa i wskazanie na inne metody wychowawcze niż kary cielesne. W poprzednio obowiązujących regulacjach prawnych nie funkcjował przepis, który wprost odnosiłby się do zakazu krzywdzenia dzieci. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1431)

  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 125, poz. 842)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (35)

Daniel Rycaj

Daniel

12.7.2017 12:7:55

Daniel Rycaj

Jak ustalić kontkty z dziećmi przebywającymi poza granicami kraju jeżeli Sąd polski odrzuca wnioski o zmiane kontaktow z powodu braku jurysdykcji i jak wygląda sprawa alimentów w takiej sytuacji z mojej strony jeżeli matka z dziećmi przebywają obecnie poza granicami kraju ale już od lat 12.Matka nadal opiera sie na porozumeniu miedzy nami co dowysokości pokrywania kosztów utrzymania dzieci,ale jeszcze jak była w polsce jak wygląda obecnie mój obowiązek co do pokrywania kosztów utrzymania dzieci które przebywają poza granicami kraju

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Genio

2.9.2013 10:17:56

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Ludzie, czy Wy nie widzicie, że ustawa KRiO jest całkowicie sprzeczna z zasadmi współżycia społecznego, które tak pięknie opisuje nasz najwazniejszy akt prawny, KONSTYTUCJA. Mam na myśli płacenie alimentów za dorosłe dzieci lub na dorosłe dzieci.Poza tym, jaki wpływ na życie dorosłego człowierka ma rodzic, jak już taki dzieciak dajmy na to 40 letni robi się zagubiony w życiu, alimenty do płacenia przechodzą na jego rodziców czyli dziadków. Czy to to jest normalne???????? czy w końcu ktos w tym kraju zainteresuje sie ta sparwą, tą niesprawiedliwością społeczną???????????????

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

anna

3.4.2013 14:26:27

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Od kilku lat nie mieszkamy razem, teraz chcemy się rozwieść. Nigdy nie było problemów jeśli chodzi o umozliwianie kontaktów z synem - odbywało się to za obupólną zgodą w zależności od sytauacji. Jak mam teraz wyznaczać( napisać w tym oświadczeniu) godziny i dni spotkań skoro to byłoby sztucznym uregulowaniem? Syn zawsze mógł spotkać się z ojcem czy do niego pojechać jeśli tylko chciał

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

artur

25.2.2013 15:43:3

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

przy rozwodzie za porozumieniem stron mialemtakie samo prawo do corki jak matka po pewnym czasie moja byla zona zlozyla sprawe o ograniczenie praw rodzicielskich podajac adres moich rodzicow mimo ze w sadzie dla nieletnich byl aktualny adres u rodzicow nie bylem zameldowany .Pismo z sadu musze odebrac osobiscie mieszkam na drugim koncu POLSKI.rODZICE CHCIELI ODEBRAC NA POCZCIE ALE NIE MOGLI BO NIE MIELi upowaznienia sprawa odbyla sie oczywiscie po paru latach pbyla przypomniala sobie ze bylem zlym ojcem ograniczyla mi zupelnie wladze rodzicielska.Ale o podwyzszenie alimentow zaklada sprawe co roku ja zarabiam 1280zl netto zalozylem druga rodzine place 450zl alimentow a byla chce jeszcze wiecej.Mnie zostaje na dojazdy do pracy na utrzymanie drugiego dziecka i siebie 830 zl. ostatnia sporawa byla w styczniu 2013 byla dolaczyla zaswiadczenia niby na utrzymanie dziecka 2 komplety ksiazek do 1 klasy okazalo sie ze wychowawczyni dziecka wystawila zaswiadczenie ze byla za ksiazki zaplacila 200zl i jeszcze dolaczyla pargon z ksiegarni na 200zl elementarz XXI wieku.Na pytanie w sadzie na co dziecku 2 komplety ksiazek byla z usmiechem na twarzy stwierdzila ze w szkole kupila ksiazke do angielskiego ktora kosztuje 25 zl.I tu pytanie co ta wychowawczyni nauczy dzieci skoro sama klamie jeszcze oab bylo ciekawiej potwierdzila w rozmowie telefonicznej ze byla kupila ksiazki.Zal mi dziecka ale wiecej ni moge placic co robic jeszcze pracuje na stwke godzinowa i wyjazd na rozprawe to stracone 2 dni

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

19ellka87

5.9.2012 17:1:17

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

KAJA - masz racje pelny szacunek dla tych rodzicow ktorzy potrafia rozejsc sie w normalnych relacjach i dla dobra dziecka utrzymuja stosunki przyjacielkie... ja tego szczescia rowniez nie mam.. nie potrafie zalozyc sobie nowej rodziny bo ex "zazdrosnik" wciaz krazy i psuje wszystko... nie dbal o corke dopiero teraz oczy mu sie otworzyly a ja jestem bezradna... mam gdzies czy na nia placi, wkurza mnie fakt ze gra na jej uczuciach.. jest jeszcze mala ale niebawem bedzie wiele rozumiala i jak pozwolic na widywania ojca z dzieckiem wtedy kiedy tatus sobie o niej przypomni skoro to jej uczucia ? jak wiec dbac o dziecko skoro nic nie moge "tatusowi" zrobic za takie zachowanie .... czy to jest fer? my matki codzien 24h mamy w glowie swoje dzieci i ich dobro a ojcowie? dlaczego maja prawo do widzen kiedy tylko chca do spotkan skoro mala czesc czasu tylko "dzieciom: poswiecaja? jaka tego spraweidliwosc?

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

KAJA

29.8.2012 8:58:46

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Byłam samotną matką, obecnie jestem mężatką, dlatego znam problem "od środka". Myślę, że każdy przypadek się różni i trzeba go traktować indywidualnie. Oboje z mężem pracujemy,a ja po pracy, w domu dorabiam i kątem oka pilnuje swoich dzieci (9lat i 6lat). Jest mi przykro, że mój "eks" 5 lat temu olał naszą córkę, ma nową rodzinę. Cóż bywa i tak, staram się nie szukać walki, bo to na niej się odbije,a ona jest najważniejsza dla mnie.Skupiam się na jej wychowaniu, zajęciach, które rozwijają jej pasje i pracuje na to. Alimentów nie podnoszę.On raz w roku przypomni sobie o niej i czasem kartkę przyśle, albo przez kogoś drobiazg poda i gdy ona chce zadzwonić i podziękować, nie odbiera. Nie wkurza mnie to,że "mało" daje na nią, ale fakt grania na jej emocjach. Nie wiem, nie rozumiem o co chodzi, ze mną nie rozmawia. Czas pokaże. Trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy chcą i umieją pomimo rozstania zachować się odpowiedzialnie i zakładając nowe związki pamiętają o dzieciach, bo w wielu przypadkach powstały z uczucia.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

aaaaaaaa

10.4.2012 17:22:25

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

cwaniactwo ze strony samotnych matek,przepraszam dziecko ma oboje rodziców razem sprowadzili je na ten swiat wiec oboje maja obowiazek o nie dbac,to ze matka ułozy sobie zycie z kims innym nie powinno miec wpływu na zobowiazania ojca wobec dziecka

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

ja

22.2.2012 14:19:18

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Podpisuje sie pod ta wypowiedzia.Czas mocniej przyjzec sie tzw. samotnym matkom.Bardzo czesto nie legalizuja swoich nowych zwiazkow,a mieszkaja z partnerem razem i prowadza wspolnie gospodarstwo domowe.Jak sadzicie dlaczego? Przez lata utrwalil sie wizerunek "biednej, samotnej matki.A moze trzeba sprawdzic faktyczne dochody i warunki zycia "zagubionej i bezradnej MATECZ KI"Jestem dojrzala kobieta i spotkalam sie z wieloma przypadkami klamstw i cwaniactwa ze strony tzw samotnych matek.Oczywiscie nie wkladajmy wszystkich do jednego garnka.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

emaw

30.9.2011 17:20:45

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

do alicjasyr nie tylko ojcowie porzucają swoje dzieci, bywa również odwrotnie a w tych czasach szczególnie często, a co jak matka ma przyznane dzieci wbrew ich i ojca woli, wbrew ich wzajemnej do siebie ogromnej miłości, matka która nie zajmowała się dziećmi a teraz prowadza i owszem ale cudze a jej chodzą zaniedbane, głodne, nie ubrane, plączą się nocami, nie przechodzą z klasy do klasy a ojciec jest bezradny bo sam mieszka kątem, był wszędzie aby zmienić tę sytuację, gadał z psychologami, pedagogami szkolnymi, był w urzędach aby załatwić jakieś mieszkanie i dzieci mogły wreszcie z nim zamieszkać, była żona natomiast tylko dybie na alimenty od niego i wydaje na swojego utrzymanka i jego dzieci, ojciec natomiast znosi ciągłe jej awantury bo ciągle jej mało i mało, płaci kredyty jeszcze z małżeństwa i zostaje mu po wszystkich opłatach 100 zł na miesiąc aby przeżyć, popadł w koszmarną depresję i tylko ja potrafię jeszcze go jakoś wyciągnąć z mroku, niestety na odległość nie wiem jak długo uda mi się jeszcze go tak ratować, cudownego człowieka i ojca... alicjasyr: nie można uogólniać i zrzucać winę na ojców! Ps. jestem kobietą zdradzaną, poniżaną i nad którą były mąż się znęcał psychicznie a nad dzieckiem dodatkowo fizycznie, przeżyłam ciężką depresję i nerwicę ale załatwiłam sprawę jak należy, piszę to aby nie posądzono mnie iż jestem ojcem lub stronnicza, etc

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

_arp

30.9.2011 4:21:21

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Dobrze jest, że wzięto się za regulacje prawne Kodeksu Rodzinnego ale już na samym starcie powielane są błędy z których nigdy nie będziemy w stanie wybrnąć. Rzecz zasadnicza to skreślić słowa "Władza Rodzicielska" a zastąpić wyrażeniem "Opieka Rodzicielska" i to przesłanie powinno przyświecać całości normalizacji stosunków rodzinnych. Taka opieka dotyczyć ma nie tylko okresu wczesnego dzieciństwa ale również obejmować lata dorosłości i samodzielności dzieci. Formy i znaczenie tej opieki będzie zmienne to oczywiste ale sens i obowiązek wzajemnych - dobrych relacji w Rodzinie będzie z pożytkiem utrwalany i zaowocuje również w szerszej skali społecznej. Jest to skrót inicjujący dyskusję którą pod rozwagę kieruję do specjalistów nauk społecznych.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

andrzej

18.9.2011 20:6:0

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

prosze o pomoc moja byla partnerka wywiozla z kraju mojego syna bez mojej zgody,oczywiscie place alimenty,niemam zadnego kontaktu z synem.czy komornik ma prawo pobierac alimenta///

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

andrzej

18.9.2011 20:6:0

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

prosze o pomoc moja byla partnerka wywiozla z kraju mojego syna bez mojej zgody,oczywiscie place alimenty,niemam zadnego kontaktu z synem.czy komornik ma prawo pobierac alimenta///

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Ewa

14.9.2011 16:11:32

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

proszę o pomoc moja była żona odebrała mi prawa rodzicielskie i administracyjnie zmieniła córce nazwisko bo chodzi jej tylko o pieniądze bezpodstawnie zabrała mi prawa bo sama utrudniała mi kontakty z córką wywiozła ją 300km od mego miejsca zamieszkania sąd nakazał jej dać nr tel.do mojej córki a mi go nie dała zablokowała mnie na wszystkich stronach internetowych żebym tylko nie pisał do córki i się z nią nie kontaktował nakładam co miesiąc na córkę chcę odzyskać prawa do córki żeby mi przywrócono i żeby córka nosiła nazwisko moje jako biologiczny ojciec

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

wlodek

29.8.2011 19:17:53

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

prosze o pomoc syn przebywa ze mna ma zameldowanie a zona oddala mnie do komornika i sciaga alimenty na syna i nie oddaje synowi tych pieniedzy w sadzie powiedzielki mi ze niema rozdzielnosci miedzy rozwodem a wstrzymaniem alimentow czy to prawda skladalem pisma informujace o tym fakcie sad nie wyrazil zgody na wczesniejsze rozpatrzenie tylko sprawy wstrzymania alimentow czt ma takie prawo

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

MONIKA

25.7.2011 23:45:26

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Mąż zabrał syna na wakacje i nie odwiózł w wyznaczonym terminie dziecko do tej pory było ze mną i mam zasądzone alimenty na niego,od dwóch miesięcy nie widziałam syna ponieważ były mąż utrudnia mi kontakty z synem .z tego co wiem na pewno topozwala mu na wszystko przy ostatnim spotkaniu dziecko nie chciało ze mną rozmawiac ani na mnie patrzeć syn ma 11 lat powiedział że już mnie nie kocha i nie jestem jego mamą a do tej pory byliśmy nie rozłączni ,Po prostu zachowywał się jakby był odużony jakimiś środkami nawet policja to stwierdziła.Proszę o pomoc w napisaniu pozwu do sądu

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

dymowska_82

9.2.2011 20:36:41

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Prosze mi poradzić co mam robic bo policja mi nic nie pomoze , odeszłam od konkubenta, w czasie pobytu mojego w szpitalu dziecko zostało zabrane od dziatkow do konkubenta , po powrocie moim ze szpitala z nowonarodzonym drugim dzieckiem nie mogłam odebrac starszego syna od konkubenta a on naduzywa alkoholu a ja jestem w kropce i niewiem co robic nie moge sie zalamac dla dobra malej coreczki ktora karmie piersia jestem bezsilna ? ?????????? pomocy ( zrozpaczona )

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Anna K.

9.12.2010 12:40:46

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Witam. Mój były mąż siedzi w więźieniu od ponad 17 miesięcy. Mam troje małych dzieci na wychowaniu.Czekam na uprawomocnienie się wyroku, ale się sprzeciwił. Nie dostaje żadnej pomocy finansowej. Dziadkowie ze strony męża wogóle się nie interesują wnukami.Pracuje w pracach interwencyjnych. Gdzie mogę szukać pomocy?.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

DAREK

25.10.2010 11:11:7

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Witam chcialem zaczac tak bylem z zwiazku 7 miesiecy,zaplonowalismy z byla dziecko bo tego chcielismy razem mielismy wielkie plany,do mometu gdy sie rodzina jej nie wtracala,myslalem ze jest kobieta odpowiedzialna ale sie mylilem,wiec gdy zaszla w ciaze i po 3-miesiacach powiedziala otym Mamie taka jej awanture zrobila ze musiala karetka ja zabrac bo jej grozilo poronienie zadzwonila do mnie ze szpitala zebym przyszedl wiec polecialem,wszystko bylo okna drugi dzien byla mata jej w szpitalu jak przyszedlem i byla z matka oswiadczyla mi ze niechce mnie wiecej na oczy widziec nie wyjasniajac dlaczego tak wiec miesiac po miesiacu mijal az sie dziecko urodzilo nawet nie wiedzialem kiedy nie chciala kontaktow ze mna utrzymywac i w ten sposob dziecka nie widzialem przez ponad 5lat bo niechcialem robic problemow sobie z jej rodzinka a z resztom sama mogla o to zadbac zebym mial jakis kontak z dzieckiem,dziecko nosi nazwisko matki nie moje poniewaz przepisala na siebie.TERAZ PO PONAD 5 LATACH PRZYPOMNIALO JEJ SIE ZE DZIECKO POWINNO MIEC OJCA I OCZYWISCIE WSZYSTKIEGO PROBOWALA ZEBY MIEC KONTAKT JAKIS ZE MNA coz chodzi jej tylko o alimety i nic wiecej.Tak wiec mam pytanie czy po ponad 5-latach moze mi zalorzyc sprawe o ustalenie ojcostwa jak tak sama postapila ze mna i czy moze ubiegac sie o alimety z tego co wiem tez miala gleboka depresie jakas maniakalna czy inna leczyla sie psychiatrycznie z tego co wiem i z tego tytulu pobiera z ZUSU na siebie pinazki okolo 600zl czy moglby mi ktos poradzic czy musze sie godzic na ustalenie ojcostwa czy nie po ponad 5 latach jak to widnieje w prawie polskim i jak jej moge gdyby juz do sadu trzabylo isc jej tez zapaskudzic sprawe zeby nie myslala ze jej tak latwo pojdzie pozdrawiam

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

dorota

6.4.2010 21:7:53

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Witam! Mam prośbę. Jest może w stanie ktoś mi pomóc napisać oświadczenie o tym, że mój były mąż płaci na bierząco mojej córce alimenty 200zł mies. które zostały jej przyznane przez sąd???

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

dorota

6.4.2010 21:6:0

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Witam! Mam prośbę. Jest może w stanie ktoś mi pomóc napisać oświadczenie o tym, że mój były mąż płaci na bierząco mojej córce alimenty 200zł mies. które zostały jej przyznane przez sąd???

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

rfvrv

6.4.2010 21:2:50

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

vrv

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

kociak2010

16.3.2010 19:42:27

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

agnes630 nie sluchaj meza masz szanse i to duze ja nie dawno mialam podobna sprawe i ojciec niby przedstawil zaswiadczenie ze jest zarejestrowany w PUP na sprawie gd sedzia zapytal ile zarabia stwierdzil ze 1300zl i mimo tego dostalam podwzke alimentow i to nie zla wiedz dzialaj i zcze powodzenia:)

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

On

16.2.2010 8:27:47

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Gdzie moge znalezc przykladowy wzor porozumienia miedzy malzonkami dot. sposobu wykonywania wladzy rodzicielskiej

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

agnes630

9.2.2010 11:32:53

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Witam... Chcialabym pozbawic ojca mojej 8 letniej corki wszelkich praw do niej. Rozeszlismy sie gdy dziecko mialo 3 miesiace.Nie mielismy slubu .nie mamy z nim zadnego kontaktu procz tego ze placi dobrowolnie alimenty . Rozmawialam z nim telefonicznie i zgadza sie abym wniosla taki wniosek do sadu. Jestem obecnie mezatka i mam 2-gie dziecko, chcialabym z mezem aby corka nosila nazwisko mojego meza i aby mogl miec do niej prawa jako ojciec. Prosze mi powiedziec jaki to jest wniosek i gdzie go mozna nabyc? czy jest to pozbawienie wladzy rodzicielskiej czy praw rodzicielskich?jaka jest roznica? Dziekuje

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Sandra

8.1.2010 11:45:46

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Mam Pyatanie moj maz nie płacił na dziecko przez rok w koncu od 3 miesiecy dostaje alimenty od komornika.teraz chce podwyzszyc alimenty poniewaz lecznie dziecka wzrosło (400zł)i moj synek chodzi do przedszkola.Moj maz mowi ze tak mi sie to nie uda bo on ma zniskie dochody jest to mozliwe (teraz dostaje 350zła chce podwyzszyc do 500zł)Bardzo prosze o pilna odpowiedzc

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

karat0

17.12.2009 22:42:24

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Czemu nie odpowiadacie Państwo na wczorajsze pytania dot.20 letni syn uczęszcza do wieczorowego liceum......Sprawę proszę traktować jako b.pilną!ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

alicjasyr

15.12.2009 22:28:29

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Najpierw w grę wchodzi miłośc, potem przychodzą na świat dzieci.Kochające małżeństwa,wspaniałe rodziny a potem płacz i tragedia dzieci. Dorośli się szybko pozbierają a dzieci przeżywają rozstania rodziców do końca swego życia.Ta trauma działa niszcząco na ich psychikę i żadne pieniądze nie wynagrodzą ich nieszczęścia. Pseudo ojcowie jeżeli porzucacie swoje rodziny, zakładacie nowe,traktujcie swoje dzieci jak ludzi nie jak zbędne przedmioty w ,,nowym życiu" . Zła i dobra karma zawsze powraca.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

busz17

8.12.2009 19:53:53

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Do p. Krystyny: o ile mi wiadomo, komornik wszczyna postępowanie jeżeli alimenty nie napływają przynajmniej przez trzy miesiące. Synowie nie zawsze mówią o wszystkim swoim mamom. A jako babcia powinna Pani walczyć o kontakt z wnuczkiem, bo miłości mu teraz trzeba najbardziej.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

AGA

30.11.2009 13:45:50

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

MAM CÓRKĘ,URODZIŁAM JĄ JAKO PANNA.TERAZ WYSZŁAM ZA MĄŻ.MĄŻ CHCE DAĆ SWOJE NAZWISKO CZY STRACĘ ALIMENTY ZASĄDZONE NA MAŁOLETNIĄ OD BIOLOGICZNEGO OJCA?PROSZĘ O POMOC

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Krystyna

20.10.2009 13:54:3

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

czy jest mozliwosc pozbycia sie komornika przy placeniu alimentow? syn placil alimenty jeszcze przed ich zasadzeniem.Po zasadzeniu w jednym miesiacu spoznil sie (3 dni)synowa przekazala sprawe do komornika (dzien nastepny po przekazaniu opoznionych alimentow).

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Krystyna

20.10.2009 13:43:49

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Co zrobic jezeli matka moich wnukow nie pozwala swoim dzieciom na kontakt ze mna i moja rodzina?/sa w trakcie rozwodu/

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Iwona

19.10.2009 0:11:59

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Od kilku lat nie mieszkamy razem, teraz chcemy się rozwieść. Nigdy nie było problemów jeśli chodzi o umozliwianie kontaktów z synem - odbywało się to za obupólną zgodą w zależności od sytauacji. Jak mam teraz wyznaczać( napisać w tym oświadczeniu) godziny i dni spotkań skoro to byłoby sztucznym uregulowaniem? Syn zawsze mógł spotkać się z ojcem czy do niego pojechać jeśli tylko chciał

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Lidia

13.10.2009 14:42:46

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Proszę mi poradzić co robić kiedy mój mąż nie daje na utrzymanie domu i dzieci oraz mnie? Jesteśmy małżeństwem od dwóch miesięcy,mamy trzy miesięczną córkę,drugą z mojego poprzedniego związku. Ja mieszkam z dziećmi w Polsce a mój mąż pracuje w anglii, dobrze zarabia a mimo to na dom i życie nam nie daje.

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

stach

8.10.2009 1:56:30

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

dowiedzialem sie po 20 latach ,ze nie jestem ojcem biologicznym...jestem po rozwodzie a ex-zona chce zebym placil alimenty...czy moge sie starac o zniesienie alimentow??

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

lis74

4.9.2009 9:28:9

Re: Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Proszę mi poradzic co sie dzieje w kwesti jesli dzicko zosatło adoptowane w pełni przez obecnego męża mojej byłej zony, co dzieje sie z obowiązkiem alimentacyjnym, czy musze koniecznie skladać pozwew o zniesienie płacenia alimentów przez ojca biologicznego????

Pokaż wszystkie komentarze (35)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ