e-prawnik.pl Porady prawne

Rok obrachunkowy w spółce jawnej

Pytanie:

Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej sytuacji można dołączyć miesiące luty i marzec 2009 r. do pierwszego roku obrachunkowego i sporządzić pierwszy bilans za okres 05.02.2009 - 31.03.2010 r., czy też trzeba sporządzić pierwszy bilans za okres 05.02.2009 - 31.03.2009 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rok obrachunkowy w spółce jawnej

17.2.2009

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Zatem jeśli jednostka przyjęła rok obrotowy od 1 kwietnia do 31 marca, a rozpoczęła działalność 5 lutego (a więc w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego), to może księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres (05.02.2009 - 31.03.2009 r.) połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Rok obrachunkowy w spółce jawnej

Paweł

1.10.2014 11:57:4

Re: Rok obrachunkowy w spółce jawnej

Jest to błędna odpowiedź. Spółka jawna przynajmniej jednej osoby fizycznej nie może wybrać roku obrotowego innego niż kalendarzowy. Nie można wydłużyć roku podatkowego dla swojego wspólnika (dla osoby fizycznej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy). Tym samym nie można skorzystać z możliwości połączenia ksiag rachunkowych za 2 półrocze z księgami następnego roku. Rok obrotowy w rozpatrywnym przypadku będzie trwał od 5 lutego do 31 grudnia 2009 r. Jak mozna otrzymać zwrot opłaty za sms ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ