Samochód otrzymany w darowiźnie

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Otrzymałem w darowiźnie samochód osobowy od rodziców. W umowie darowizny była podana aktualna wartość tego samochodu (8.000 zł). Aktualnie zamierzam przeznaczyć go na potrzeby mojej firmy i wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czy amortyzacja takiego samochodu otrzymanego w darowiźnie będzie kosztem podatkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zatem w przypadku nabycia samochodu w drodze darowizny od rodziców, obdarowany może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takiego środka trwałego i odpisy te będą kosztem uzyskania przychodów.

Jak stanowi art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: