Sfałszowanie dyplomu ukończenia szkoły a odpowiedzialność karna

Pytanie:

Czym jest dokument według kodeksu karnego? Zastanawiam się czy mój pracownik może odpowiadać za fałszerstwo, jeśli dopuścił się sfałszowania dyplomu ukończenia studium zawodowego? Nie wiem czy ejst to dokumentu urzędowy czy nie, a chyba musi taki być aby skazać kogoś według kodeksu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 115 § 14 Kodeksu karnego ( dalej kk), dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
Definicja przewidziana w artykule powyższym ujmuje pojęcie dokumentu bardzo szeroko. Nie wprowadza żadnych ograniczeń co do rodzaju nośnika dokumentu. Może więc nim być papier, dyskietka, płyta CD, itd. Nie ma też znaczenia, czy z jego treścią zapoznać się można bezpośrednio, czy przy zastosowaniu specjalnego urządzenia (np. Komputera). Należy podkreślić, że dokumentem w rozumieniu prawa karnego jest także odpis, wyciąg, kserokopia, fotokopia dokumentu, jeżeli spełnia wymogi określone w art. 115 § 14 kk. Dokumentem na gruncie prawa karnego jest dokument prywatny, urzędowy, krajowy, zagraniczny i międzynarodowy. Pracodawca nie musi się zastanawiać, jaki charakter ma dyplom ukończenia szkoły wyższej, dla oceny, że pracownik dopuścił się przestępstwa fałszerstwa dokumentu nie jest istotne, czy dokument ma charakter urzędowy czy prywatny. W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie sądów nie ma żadnych wątpliwości, iż świadectwo ukończenia studium zawodowego jest dokumentem. Zatem przedstawienie (podrobienie, przerobienie) stanowi czyn opisany w art. 270 § 1 kk.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: