Składanie załączników w kopiach

Pytanie:

Czy załączniki (np. faktury, dokumenty urzędowe, zaświadczenia) składane w związku z pozwem w postępowaniu cywilnym należy przedkładać w oryginale? Czy może wystarczą ich odpisy (kserokopie), z możliwością przedłożenia na żądanie sądu oryginałów? Czy ewentualnie przy osobistym składaniu pozwu w biurze podawczym "sąd" może poświadczyć sobie za zgodność z oryginałem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy regulujące postępowanie cywilne nie nakładają obowiązku przedkładania załączników w oryginale. Wystarcza złożenie ich odpisu (odpisem jest egzemplarz zgodny z oryginałem; może to być np. kserokopia). Przyjmuje się, że wymagane jest poświadczenia zgodności odpisu, kopii (kserokopii) z oryginałem – przy czym wystarczy poświadczenie za podpisem samej strony albo jej pełnomocnika. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art 129 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, strona powołująca się na dokument, jest obowiązana na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.3.2011

  PIT 2010 – przez Internet szybko i prosto

  Czasy, kiedy podatnicy godzinami stali w Urzędach Skarbowych, aby złożyć zeznanie na dzienniku podawczym przed końcem kwietnia odchodzą do lamusa. Coraz mniej zeznań wysyłamy także pocztą. W (...)

 • 22.3.2018

  Prawo do bycia zapomnianym

  RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Sprawdź, jakie obowiązki w tym zakresie ma administrator danych.

 • 20.10.2004

  Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku - co robić?

  Stwierdzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję może nastąpić w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu stosowanego postępowania. (...)

 • 24.7.2018

  On-line informacje o zdrowiu?

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta.

 • 13.4.2012

  Jak złożyć zeznanie podatkowe?

  Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin składanie zeznań podatkowych za rok 2011. W związku z tym, warto przyjrzeć się, w jaki sposób należy złożyć to zeznanie, tak, aby zaoszczędzić (...)