Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Pytanie:

"Czy będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, urząd pracy płaci za mnie zus? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinien płacić? Czy będąc w w/w sytuacji na umowie o dzieło lub zlecenie muszę powiadomić o tym urząd pracy i na jakiej podstawie? "

Odpowiedź prawnika: Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są, między innymi, osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy. Wynika z tego, iż tylko bezrobotny pobierający aktualnie zasiłek dla bezrobotnych ma także płacone składki ZUS. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. Bezrobotny, który pobiera zasiłek z całą pewnością ma obowiązek poinformowania o wykonywaniu przez siebie pracy na umowę zlecenie czy też, umowę o dzieło, gdyż zgodnie z definicją status bezrobotnego może mieć tylko wtedy, gdy jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej. Nie posiadając takiego statusu nie ma prawa do zasiłku. Poza tym zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 1 ww. ustawy). Jest więc Pan zobowiązany do poinformowania UP o ewentualnym podjęciu pracy także na umowę zlecenie, czy też umowę o dzieło.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika