e-prawnik.pl Porady prawne

Skutki niesporządzenia spisu inwentarza spadku

Pytanie:

Przyjęto spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ale ten nie został sporządzony, czy można w takiej sytuacji powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skutki niesporządzenia spisu inwentarza spadku

W myśl § 25 rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż brak postanowienia wydanego przez sąd rejonowy o sporządzeniu spisu inwentarza nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 k.c. Oznacza, to że spadkobierca, który nie dysponuje sporządzonym przez komornika spisem inwentarza objętym postanowieniem sądu rejonowego nie może skutecznie powoływać się wobec wierzyciela na ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości czynnego majątku spadkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?