Słowacki rezydent podatkowy

Pytanie:

Jestem Polakiem, ale na stałe jestem zameldowany i mieszkam na Słowacji, zatem jestem tam rezydentem. Pracuję także na Słowacji (home office), ale zatrudniony jestem w polskiej spółce i z tej spółki pobieram wynagrodzenie. Gdzie powinienem płacić podatki - w Polsce, czy mogę to robić w Słowacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 3 ust. 2b wskazanej ustawy precyzuje, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) m.in. z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Ponieważ przedmiotowe wynagrodzenie, jako wypłacane nierezydentowi, za czynności wykonywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (praca nie jest wykonywana w Polsce), stanowi dochód osiągany poza granicami RP, to warunki ww. przepisu nie są spełnione, a więc przedmiotowe wynagrodzenie nie jest objęte zakresem przedmiotowym polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji, z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych bez znaczenia pozostają postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyż obowiązek podatkowy w Polsce z tego tytułu nie powstanie. W związku z tym dochód z pracy rezydenta Słowacji nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych (por. Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. 1472/DPC/415-98/05/PK).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.11.2017

  Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

   Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 19.11.2004

  Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować (...)

 • 27.4.2018

  Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

  Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim, są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych (...)

 • 8.2.2018

  Minister zdrowia i lekarze rezydenci idą na kompromis

  Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis, na którym zyskają pacjenci i cały (...)