Słowacki rezydent podatkowy

Pytanie:

"Jestem Polakiem, ale na stałe jestem zameldowany i mieszkam na Słowacji, zatem jestem tam rezydentem. Pracuję także na Słowacji (home office), ale zatrudniony jestem w polskiej spółce i z tej spółki pobieram wynagrodzenie. Gdzie powinienem płacić podatki - w Polsce, czy mogę to robić w Słowacji?"

Odpowiedź prawnika: Słowacki rezydent podatkowy

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 3 ust. 2b wskazanej ustawy precyzuje, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) m.in. z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Ponieważ przedmiotowe wynagrodzenie, jako wypłacane nierezydentowi, za czynności wykonywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (praca nie jest wykonywana w Polsce), stanowi dochód osiągany poza granicami RP, to warunki ww. przepisu nie są spełnione, a więc przedmiotowe wynagrodzenie nie jest objęte zakresem przedmiotowym polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji, z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych bez znaczenia pozostają postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyż obowiązek podatkowy w Polsce z tego tytułu nie powstanie. W związku z tym dochód z pracy rezydenta Słowacji nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych (por. Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. 1472/DPC/415-98/05/PK).


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika