Spadek, zameldowanie, darowizna

Pytanie:

Własność została nabyta przed wstąpieniem w związek małżeński. Czy po zawarciu małżeństwa i zameldowaniu małżonki (właścicielem jest małżonek -nabył własność w drodze darowizny, ma rodzonego brata) można bez jej woli ją wymeldować? Darowizna jest na najstarszego syna, czy drugi syn ma prawo do udziału w spadku po śmierci rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy zaznaczyć, że obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjno-prawnym i w żadnej mierze nie ma związku z prawem własności danego mieszkania. Bez woli danej osoby można wymeldować ją tylko wówczas, gdy bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego albo gdy bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. Wymeldowania dokonuje organ gminy z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby (np. właściciela mieszkania). Jeżeli chodzi o uprawnienia do spadku, z przedstawionego zapytania wynika, że jeden z dwóch synów otrzymał od rodziców darowiznę. Poprzez uczynioną w ten sposób darowzinę rodzice znacznie pomniejszyli swój majątek, w związku z czym po ich ewentualnej śmierci młodszy z synów byłby niewątpliwie poszkodowany. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje instytucja zachowku. Polega ona na zapewnieniu osobom, które dziedziczyłyby z mocy ustawy po zmarłym pewne minimum. W sytuacji, w której dokonana została darowizna przez (przyszłego) spadkodawcę, w celu obliczenia zachowku darowiznę tą zalicza się do masy spadkowej. Od tej sumy (pozostały majątek spadkodawcy plus poczyniona darowizna) oblicza się należny zstępnym zachowek. Zachowek tej wynosi połowę wartości udziału spadkowego, a gdy uprawniony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy - dwie trzecie udziału spadkowego. Jeżeli więc drugi syn nie uzyska w drodze spadku wartości należnego mu zachowku, może żądać od obdarowanego brata wyrównania do sumy należnego mu zachowku. Powyższą zasadę zobrazuje następujący przykład: Przez rodziców poczyniona została darowizna na rzecz jednego z dwóch synów o wartości 80. Pozostały majątek spadkowy - po dokonaniu darowizny wynosi 20. W celu obliczenia wartości masy spadkowej na potrzeby obliczenia należnego synom zachowku watość darowizny dolicza się do wartości spadku. Wartość masy spadkowej wynosi więc 100. Zachowek należny każdemu z synów wynosi więc 25 (100/2=50/2 = 25 - zakładamy, że uprawniony do zachowku nie jest małoletni i nie jest trwale niezdolny do pracy), gdyż zstępni spadkodawcy dziedziczą po połowie. Bez doliczenia wartości darowizny dzieci dziedziczą po połowie - czyli po 10. Zachowek należny wynosi 25, a więc brat, który nie otrzymał darowizny może żądać od obdarowanego brata 15, do uzupełnienia wartości należnego nieobdarowanemu bratu zachowku. Inna sytuacja byłaby wówczas, gdyby pomimo dokonania darowizny zaliczonej do masy spadkowej na potrzeby obliczenia zachowku, każdy z uprawnionych do zachowku otrzymałby swój zachowek wskutek dziedziczenia. Posłużmy się powyższym przykładem, jednakże przyjmijmy, że wartośc darowizny wynosi 40 a wartośc pozostałego po dokonaniu darowizny i dziedziczonego spadku wynosi 60. Zachowek należny każdemu z synów w takim przypadku wynosi 25, a w drodze dziedziczenia każdy z nich otrzymał po 30 (60/2-30). W takim przypadku obdarowany syn nie będzie zmuszony do wyrównania swemu bratu zachowku, gdy każdy z braci zachowek swój otrzymał.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marcin

31.8.2012 19:19:53

Re: Spadek, zameldowanie, darowizna

zostałem wymeldowany 20 lat pracuje wszystkie co miałem straciłem nie posiadam rachunków ,wszystko poszło na ojca miedzy czasie sie rozwiodłem . Rodzice sprzedali majątek kupili nowy dom i wszystko daja byłej ... jestem bez srodkow ponieważ zostawiłem dla dzieci ... czy nalezy mi sie jakaś częśc kwoty za ten dom?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)

 • 16.9.2016

  Czy można zbyć udział w spadku?

   Czy można zbyć udział w spadku? Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to z art. 1051 kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca, który spadek (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)

 • 20.10.2016

  Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

  Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia (...)