Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

Pytanie:

Czy osobę będącą pod wpływem alkoholu, która popełniła wykroczenie np: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym lub zaśmiecanie miejsca publicznego, można ukarać mandatem karnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), a konkretnie art. 43 z ind. 1 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

 

Następnie art. 14 ww. ustawy precyzuje:

 • Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

 • Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

 • Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.

 • Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 • W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2003 r. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.) wskazuje, iż za wykroczenie z art. 43 z ind. 1 ust. 1 ww. ustawy, to jest za spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych, grzywna wynosi 100 zł.

 

Na zakończenie warto wskazać, iż już samo usiłowanie popełnienia powyższego wykroczenia jest karalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

dajcie_żyć

2.10.2009 1:5:33

Re: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

Pijcie Polacy alkoholek i nikotkę . . to szybciej zdechniem . . nie zapomnijcie o łyczku kawy heheh


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

  Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego (...)

 • Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Wystawiono ci mandat drogowy? Masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie? Jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Sprawdź, kiedy i jak odwołać się od mandatu.

 • Internet to miejsce publiczne

  Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym. Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” (...)

 • Jak uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

  Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dodatkowo chcesz sprzedawać alkohol podczas festynu czy pikniku, to potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów (...)

NA SKÓTY