Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

Pytanie:

"Czy osobę będącą pod wpływem alkoholu, która popełniła wykroczenie np: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym lub zaśmiecanie miejsca publicznego, można ukarać mandatem karnym?"

Odpowiedź prawnika: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), a konkretnie art. 43 z ind. 1 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

 

Następnie art. 14 ww. ustawy precyzuje:

  • Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

  • Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

  • Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.

  • Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

  • W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2003 r. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.) wskazuje, iż za wykroczenie z art. 43 z ind. 1 ust. 1 ww. ustawy, to jest za spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych, grzywna wynosi 100 zł.

 

Na zakończenie warto wskazać, iż już samo usiłowanie popełnienia powyższego wykroczenia jest karalne.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • dajcie_żyć 2011-10-02 01:05:33

    Pijcie Polacy alkoholek i nikotkę . . to szybciej zdechniem . . nie zapomnijcie o łyczku kawy heheh


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika