Stawiennictwo na rozprawie apelacyjnej

Pytanie:

Czy oskarżyciel posiłkowy ma obowiązek stawiennictwa na rozprawie prowadzonej przed sądem odwoławczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W rozprawie prowadzonej przed sądem odwoławczym obowiązkowy jest udział prokuratora oraz obrońcy w przypadkach obrony obligatoryjnej. Udział w rozprawie pozostałych stron postępowania, w tym oskarżyciela posiłkowego oraz ich pełnomocników oraz obrońców występujących w sprawach, gdzie nie występuje obligatoryjna obrona jest obowiązkowy jedynie wówczas, gdy prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne. W sytuacjach więc, gdy sąd nie wezwał oskarżyciela posiłkowego, a jedynie zawiadomił go o terminie rozprawy odwoławczej, to wówczas nie ma on obowiązku stawiennictwa na nią. Trzeba pamiętać, iż nie stawiennictwo stron prawidłowo zawiadomionych o terminie rozprawy (w tym oskarżyciela posiłkowego) nie hamuje rozpoznania sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Zbigniew Strzałka

24.1.2013 13:14:52

Re: Stawiennictwo na rozprawie apelacyjnej

czy stawiennictwo oskarzonego na rozprawie apelacyjnej w sądzie odwoławczym jest obowiazkowe, informuję ze w zawiadomieniu ze sądu nie pisze o obowiązzku wstawienia sie > zgóry dziękuję.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: