Strona w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Pytanie:

Kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 59 ust. 7 pb stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Jednak jak wynika z orzecznictwa zasada ta ma zastosowanie tylko do przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest wydawana po zakończeniu budowy na podstawie funkcjonującego w obrocie prawnym pozwolenia na budowę (wyrok NSA z 10 grudnia 2008 r., sygn. II OSK 1574/2007; wyrok WSA w Warszawie z 7 grudnia 2005 r., sygn. VII SA/Wa 911/2005). Tak więc w przypadku wszczęcia postępowania o przeprowadzenie legalizacji jako strona nie musi działać wyłącznie inwestor, czyli osoba na którą została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY