Strona w procesie budowlanym

Pytanie:

"Usiłując uzyskać dostęp w UG do dokumentacji budowlanej sąsiada, a dotyczącej procesu budowlanego, detalicznie chodziło mi o dokumenty dotyczące protokołu powykonawczego, oddania budynku do użytkowania, mapy powykonawczej itd. Otrzymałam pismo z UG, z którego dowiaduję się iż na tym etapie (??) nie jestem stroną postępowania. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim etapie postępowania tracę prawo dostępu do takiej dokumentacji?"

Odpowiedź prawnika: Strona w procesie budowlanym

Niestety nie jest dla nas do końca jasne jakie postępowanie ma Pan/ Pani na myśli. Rzeczywiście jest tak, że sąsiad jest stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Art. 28 ust. 2 ustawy – prawo budowlane stanowi, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Skoro jednak wspomina Pan/ Pani o protokole powykonawczym należy założyć, że nie mamy do czynienia z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na budowę, lecz z postępowaniem w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i w sprawie pozwolenia na użytkowanie rzeczywiście ekonomicznie mieszczą się w jednym procesie budowlanym. Prawnie są to jednak dwie odrębne sprawy administracyjne, kończące się wydaniem dwóch odrębnych decyzji administracyjnych. W takim razie strony obu tych postępowań nie muszą być tożsame. O ile zatem sąsiad jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę o tyle nie jest już stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Art. 59 ust. 7 prawa budowlanego stanowi wyraźnie, że stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika