e-prawnik.pl Porady prawne

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Pytanie:

Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa i owoce. Podatnik polski zakupi te towary częściowo od rolników oraz w hurtowni. Problem tkwi w tym, czy do przewozu warzyw i owoców przez granicę potrzebne jest pozwolenie lub inne dokumenty mówiące o pochodzeniu towarów lub jakości towarów. Jakie dokumenty są niezbędne przy transakcji w/w w których obrotem są warzywa i owoce lub jakie dokumenty będzie wymagał urząd celny.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

23.11.2004

Dokumentem warunkującym wywóz świeżych owoców i warzyw z obszaru celnego Wspólnoty jest „Świadectwo zgodności z normami handlowymi Wspólnoty dla świeżych owoców i warzyw” lub „Świadectwo stosowania przemysłowego dla świeżych owoców i warzyw, podlegających normom handlowym Wspólnoty".

Świadectwa te wydaje Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który w przypadku stwierdzenia, że świeże owoce i warzywa nie odpowiadają normom handlowym wystawi protokół niezgodności (por. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw), w którym może określić działania, jakie należy podjąć w celu doprowadzenia towarów do zgodności z normami handlowymi albo określone może być inne przeznaczenie lub sposób wykorzystania.

Celem uzyskania takiego świadectwa należy złożyć zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich. Wzór takiego zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ