Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Pytanie:

Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa i owoce. Podatnik polski zakupi te towary częściowo od rolników oraz w hurtowni. Problem tkwi w tym, czy do przewozu warzyw i owoców przez granicę potrzebne jest pozwolenie lub inne dokumenty mówiące o pochodzeniu towarów lub jakości towarów. Jakie dokumenty są niezbędne przy transakcji w/w w których obrotem są warzywa i owoce lub jakie dokumenty będzie wymagał urząd celny.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dokumentem warunkującym wywóz świeżych owoców i warzyw z obszaru celnego Wspólnoty jest „Świadectwo zgodności z normami handlowymi Wspólnoty dla świeżych owoców i warzyw” lub „Świadectwo stosowania przemysłowego dla świeżych owoców i warzyw, podlegających normom handlowym Wspólnoty".

Świadectwa te wydaje Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który w przypadku stwierdzenia, że świeże owoce i warzywa nie odpowiadają normom handlowym wystawi protokół niezgodności (por. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw), w którym może określić działania, jakie należy podjąć w celu doprowadzenia towarów do zgodności z normami handlowymi albo określone może być inne przeznaczenie lub sposób wykorzystania.

Celem uzyskania takiego świadectwa należy złożyć zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich. Wzór takiego zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: