Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

Pytanie:

"W połowie roku 2005 wyszłam za mąż. Wcześniej przysługiwała mi podwójna ulga podatkowa z tytułu samotnie wychowywanych dzieci. Czy w związku z tym, że wyszłam za mąż, ulga ta w podwójnej wysokości nie przysługuje mi za cały rok?"

Odpowiedź prawnika: Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym spełniał warunki osoby samotnie wychowującej dziecko, o której mowa art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może dokonać rozliczenia rocznego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Z powyższych przepisów wynika, iż dla preferencyjnego rozliczenia nie ma warunku, aby dziecko było wychowywane samotnie przez cały rok (tak: Informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r., PF-2/415/7/05), podatnik może zatem w trakcie roku podatkowego zawrzeć związek małżeński, nie tracąc prawa do rozliczenia rocznego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Odrębną kwestą jest wspólne rozliczenie małżonków. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym z warunków uprawniających małżonków do skorzystania ze wspólnego opodatkowania za rok podatkowy jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Zawarcie zatem związku małżeńskiego w trakcie roku podatkowego uniemożliwia złożenie zeznania rocznego za dany rok wspólnie przez małżonków.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Zosia 2011-04-01 15:48:08

    Mam pytanie, w październiku 2010 dostałam rozwód a dziecko wychowuję sama już ponad 2 lata czy moge rozliczać się jako samotnie wychowująca dziecko czy dopiero za 2011 po ulywie roku od rozwodu dziękuję za pomoc


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika