Umiejscowienie okien budynku na granicy działki a przepisy przeciwpożarowe

Pytanie:

Czy umiejscowienie okien nieruchomości, znajdujących się na granicy działki, jest zgodne z przepisami przeciwpożarowymi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ze względu na przepisy przeciwpożarowe, nie powinno się umiejscawiać okien na granicy działki. Orzecznictwo w tej kwestii jest jednak ubogie. Istnieje m.in. wyrok WSA w Łodzi z 13 grudnia 2007r, sygn. akt II SA/Łd 758/07, potwierdzający, że okna na granicy działki należy zamurować- Jeśli wykonane przed laty okna nie spełniają norm pożarowych, zastosowanie powinien znaleźć art. 66 ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Przepis ten obliguje powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego do nakazania w decyzji usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, gdy budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym lub stwarza zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo niebezpieczeństwo dla mienia. Jeśli okna nie spełniają norm pożarowych, to jedynym sposobem usunięcia stwierdzonego w tym zakresie naruszenia prawa jest nakazanie ich zamurowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY