Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

"Czy w sytuacji, gdy komornik dokonał zajęcia wszystkich udziałów wspólnika sp. z o. o., który posiada ich 80% w spółce na poczet zaległych i przyszłych roszczeń alimentacyjnych, możliwie jest żądanie umorzenia post. egzekucyjnego (w tym zajęcia udziałów) na podstawie art. 883 par. 2 kpc w zw. z art. 1088 kpc.? Po spełnieniu oczywiście warunków z art. 883 kpc, jak wygląda ta procedura? Czy w sytuacji zajęcia przez komornika udziałów w sp. z o. o., wierzycielowi wspólnika - dłużnika przysługują uprawnienia korporacyjne w spółce?"

Odpowiedź prawnika: Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się również przepisy tytułu drugiego. Jednakże do egzekucji udziałów w spółce z o.o. stosuje się przepisy o egzekucji z innych praw majątkowych a nie przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Zatem nie stosuje się przepisu art. 883 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Z mocy zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji, może również podejmować wszelkie działania, które są niezbędne do zachowania prawa. Poza tym, zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu. Zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z dochodu, jeżeli zajęte prawo przynosi dochód, albo z realizacji lub sprzedaży prawa.

Mimo że nie stosuje się art. 883 kpc, to zastosowanie znajduje art. 822 kpc, który stanowi, że komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił (zapłacił zaległe alimenty) albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika