e-prawnik.pl Porady prawne

Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

Pytanie:

Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś czasie pracownik zwrócił się do zakładu o jej umorzenie. Czy kwota umorzenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

5.1.2006

Naszym zdaniem kwota umorzenia opisanej pożyczki jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z artykułem 21 ust. 1 punkt 27 wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:  
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) doraźną lub okresową pomoc dla kombatantów oraz pozostałych po nich członków rodzin ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

Nie ma tu mowy o nieumorzonych, bądź podlegających zwrotowi świadczeniach. Naszym zdaniem zatem kwota takiej pożyczki, choćby umorzonej nie podlega opodatkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ