Umowa o dzieło a składka zdrowotna

Pytanie:

"Czy umowa o dzieło z firmą inną niż mój pracodawca, gdzie jestem zatrudniony na umowę o pracę, powoduje konieczność zapłaty od tej umowy składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli nie jaka jest podstawa prawna nie naliczania składki zdrowotnej? "

Odpowiedź prawnika: Umowa o dzieło a składka zdrowotna

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi. Do umowy o dzieło nie stostuje się przepisów dotyczących zlecenia, a więc na tej podstawie nie będzie Pan zobowiązany do płacaenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy także pracowników. Za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli w ramach zawartej z inną firmą umowy nie wykonuje Pan pracy na rzecz swojego pracodawcy, to nie będzie Pan mógł być uważany za pracownika w rozumieniu ustawy, a co za tym idzie nie będzie Pan zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 pkt 1 podpunkty: a, e ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zmianami).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika