e-prawnik.pl Porady prawne

Składki porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

  Kto zaległe składki ZUS ulegają przedawnieniu? Czy jeżeli ZUS nie odezwał się w sprawie zaległych składek za rok 2003, to mogę sprawę uważać za zakończoną?

  Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?
 • Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

  Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

  Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?

  Ubezpieczenie zdrowotne dziecka
 • Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

  Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

  Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS
 • Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

  Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie kontraktu menedżerskiego?

  Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne
 • Ustanie ubezpieczenia w KRUS

  Jakie są przesłanki ustania ubezpieczenia w ramach KRUS?

  Ustanie ubezpieczenia w KRUS
 • Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

  Opłacam dobrowolną składkę chorobową, w ostatnim miesiącu nie opłaciłam jej. Czy mogę starać starać się o przywrócenie terminu do zapłaty?

  Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS
 • Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

  Jestem płatnikiem składek ubezpieczeniowych do ZUS, zapłaciłem zaniżoną składkę. Czy ubezpieczenie chorobowe ustało?

  Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki
 • Nieodprowadzenie pełnej składki do ZUS

  Nie odprowadziłam pełnej składki chorobowej do ZUS, co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

  Nieodprowadzenie pełnej składki do ZUS
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

  Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całe przedsiębiorstwo. Po dokonaniu aportu działalność (...)

  Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego
 • Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

  Jakie składki będą odprowadzane do ZUS z tytułu działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce?

  Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą
 • Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

  Żona zakłada spółkę z o.o., którą tworzy wraz z dwoma wspólnikami posiadającymi pojedyncze udziały. Czy współmałżonek zatrudniony na umowę o pracę przez taką spółkę z o.o. reprezentowaną (...)

  Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej
 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)

  Bony towarowe a składki ZUS
 • Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

  Jestem wspólnikiem dwóch spółek jawnych : jednej od 1990r. i drugiej od początku bieżącego roku . W pierwszej z nich opłacam wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe tj. składkę emerytalną (...)

  Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych
 • Urlop macierzyński dla ojca

  Żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie rezygnuje z ostatnich 6 tygodni, abym mógł przejąć urlop macierzyński nad dzieckiem. Mam firmę jako osoba fizyczna i zatrudniam 2 osoby oraz osobę (...)

  Urlop macierzyński dla ojca
 • Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza

  Właściciele Spółki z o.o. podpisali kontrakty menadżerskie na kwotę 30.000 zł miesięcznie każdy. Jeden z właścicieli prowadzi jednocześnie inną firmę jako osoba fizyczna i z tamtego tytułu (...)

  Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza
 • Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności

  Planuję zawieszenie działalności gospodarczej i w związku z tym zaprzestanie opłacania składni na ubezpieczenie zdrowotne. Nie planuję opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenie zdrowotne w (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności
 • Rencista rolnik a składki ZUS

  Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

  Rencista rolnik a składki ZUS
 • Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy

  W związku z wypowiedzeniem z końcem marca kończę pracę w firmie na etat. Posiadam własną firmę, z której ze względu na pracę na etacie odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Od dnia 30 marca (...)

  Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy
 • Składka zdrowotna

  Współwłaściciele prywatnej niepodzielnej nieruchomości ułamkowej powierzyli mnie jako jednemu z nich sprawowanie zarządu. Czy prowadząc w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności (...)

  Składka zdrowotna
 • Połączenie działalności gospodarczej i pracy

  Czy nie muszę płacić składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jak już jest płacona z tytułu umowy o pracę?

  Połączenie działalności gospodarczej i pracy
 • Składki za osobę współpracującą

  Mąż pracuje w zakładzie pracy na umowę o pracę ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne, chcę by przy działalności gospodarczą mi pomagał. Czy wystarczy, że zgłoszę jego do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Składki za osobę współpracującą
 • Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

  W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację (...)

  Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne
 • Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

  Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON?

  Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON
 • Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

  Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)?

  Urlop bezpłatny pracownika a ZUS
 • Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

  W firmie zatrudniającej 3 osoby pracownicy mają wpisane w umowach o pracę: Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna w wysokości 4 % zysku firmy przed opodatkowaniem (...)

  Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków
 • Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

  Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza (...)

  Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej

  Od 01-10-2007 konsekwencją zmiany brzmienia art. 66 ust.1 pkt 35 jest nowe brzmienie art.73 pkt 17 ustawy, zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej powstaje z dniem (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej
 • Składka na NFZ, a umowa zlecenia

  Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca (...)

  Składka na NFZ, a umowa zlecenia
 • Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

  Czy muszę odprowadzać składkę do ZUS, jeśli pomimo prowadzenia działalności gospodarczej jestem zatrudniony w innej firmie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę?

  Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS
 • Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

  Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia (...)

  Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS
 • Składki na ubezpieczenie rencisty

  Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

  Składki na ubezpieczenie rencisty
 • Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach

  Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków zarządu spółki z o.o. Czy i na jakich zasadach podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu i/lub zdrowotnemu członkowie zarządu (...)

  Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach
 • Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

  Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

  Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna
 • Działalność gospodarcza a składka ZUS

  Mam zamiar zarejestrować działalność gospodarczą. Nigdy wcześniej nie prowadziłem działalności gospodarczej. Dlatego też zakładam, że będzie mnie obowiązywała mniejsza składka na ZUS. Przez (...)

  Działalność gospodarcza a składka ZUS
 • Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek

  Pracownik na umowie o pracę ma podane wynagrodzenie w kwocie netto, w trakcie roku podatkowego wynagrodzenie przekroczy kwotę maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (...)

  Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek
 • Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

  Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej
 • Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki

  Jestem zatrudniony na umowę o pracę i firma dla której pracuje płaci wszystkie stosowne opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Chcę założyć działalność gospodarczą. Czy będę musiał (...)

  Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki
 • Składka zdrowotna - wolny zawód

  Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

  Składka zdrowotna - wolny zawód
 • Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

  Będę podejmował współpracę ze studentami, licealistami i gimnazjalistami. Czy są oni objęci ubezpieczeniem ZUS? Nie jestem na dziś płatnikiem ZUS. Umowy będą podpisywane z mojej strony jako (...)

  Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

1

2

3