Składki

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kto zaległe składki ZUS ulegają przedawnieniu? Czy jeżeli ZUS nie odezwał się w sprawie zaległych składek za rok 2003, to mogę sprawę uważać za zakończoną?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie kontraktu menedżerskiego?

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Jakie są przesłanki ustania ubezpieczenia w ramach KRUS?

Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

Opłacam dobrowolną składkę chorobową, w ostatnim miesiącu nie opłaciłam jej. Czy mogę starać starać się o przywrócenie terminu do zapłaty?

Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Jestem płatnikiem składek ubezpieczeniowych do ZUS, zapłaciłem zaniżoną składkę. Czy ubezpieczenie chorobowe ustało?

Nieodprowadzenie pełnej składki do ZUS

Nieodprowadzenie pełnej składki do ZUS

Nie odprowadziłam pełnej składki chorobowej do ZUS, co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całe przedsiębiorstwo. Po dokonaniu aportu działalność (...)

Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

Jakie składki będą odprowadzane do ZUS z tytułu działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce?

Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

Żona zakłada spółkę z o.o., którą tworzy wraz z dwoma wspólnikami posiadającymi pojedyncze udziały. Czy współmałżonek zatrudniony na umowę o pracę przez taką spółkę z o.o. reprezentowaną (...)

Bony towarowe a składki ZUS

Bony towarowe a składki ZUS

Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)

Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

Jestem wspólnikiem dwóch spółek jawnych : jednej od 1990r. i drugiej od początku bieżącego roku . W pierwszej z nich opłacam wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe tj. składkę emerytalną (...)

Urlop macierzyński dla ojca

Urlop macierzyński dla ojca

Żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie rezygnuje z ostatnich 6 tygodni, abym mógł przejąć urlop macierzyński nad dzieckiem. Mam firmę jako osoba fizyczna i zatrudniam 2 osoby oraz osobę (...)

Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza

Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza

Właściciele Spółki z o.o. podpisali kontrakty menadżerskie na kwotę 30.000 zł miesięcznie każdy. Jeden z właścicieli prowadzi jednocześnie inną firmę jako osoba fizyczna i z tamtego tytułu (...)

Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności

Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności

Planuję zawieszenie działalności gospodarczej i w związku z tym zaprzestanie opłacania składni na ubezpieczenie zdrowotne. Nie planuję opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenie zdrowotne w (...)

Rencista rolnik a składki ZUS

Rencista rolnik a składki ZUS

Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy

W związku z wypowiedzeniem z końcem marca kończę pracę w firmie na etat. Posiadam własną firmę, z której ze względu na pracę na etacie odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Od dnia 30 marca (...)

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Współwłaściciele prywatnej niepodzielnej nieruchomości ułamkowej powierzyli mnie jako jednemu z nich sprawowanie zarządu. Czy prowadząc w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności (...)

Połączenie działalności gospodarczej i pracy

Połączenie działalności gospodarczej i pracy

Czy nie muszę płacić składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jak już jest płacona z tytułu umowy o pracę?

Składki za osobę współpracującą

Składki za osobę współpracującą

Mąż pracuje w zakładzie pracy na umowę o pracę ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne, chcę by przy działalności gospodarczą mi pomagał. Czy wystarczy, że zgłoszę jego do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON?

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)?

Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

W firmie zatrudniającej 3 osoby pracownicy mają wpisane w umowach o pracę: Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna w wysokości 4 % zysku firmy przed opodatkowaniem (...)

Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej

Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej

Od 01-10-2007 konsekwencją zmiany brzmienia art. 66 ust.1 pkt 35 jest nowe brzmienie art.73 pkt 17 ustawy, zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej powstaje z dniem (...)

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca (...)

Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

Czy muszę odprowadzać składkę do ZUS, jeśli pomimo prowadzenia działalności gospodarczej jestem zatrudniony w innej firmie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę?

Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach

Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków zarządu spółki z o.o. Czy i na jakich zasadach podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu i/lub zdrowotnemu członkowie zarządu (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

Działalność gospodarcza a składka ZUS

Działalność gospodarcza a składka ZUS

Mam zamiar zarejestrować działalność gospodarczą. Nigdy wcześniej nie prowadziłem działalności gospodarczej. Dlatego też zakładam, że będzie mnie obowiązywała mniejsza składka na ZUS. Przez (...)

Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek

Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek

Pracownik na umowie o pracę ma podane wynagrodzenie w kwocie netto, w trakcie roku podatkowego wynagrodzenie przekroczy kwotę maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki

Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki

Jestem zatrudniony na umowę o pracę i firma dla której pracuje płaci wszystkie stosowne opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Chcę założyć działalność gospodarczą. Czy będę musiał (...)

Składka zdrowotna - wolny zawód

Składka zdrowotna - wolny zawód

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

Będę podejmował współpracę ze studentami, licealistami i gimnazjalistami. Czy są oni objęci ubezpieczeniem ZUS? Nie jestem na dziś płatnikiem ZUS. Umowy będą podpisywane z mojej strony jako (...)

Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu w tej spółce. Nie mam podpisanej umowy o pracę ze spółką (i nie zamierzam jej podpisywać), pełnię tylko (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (...)

Osoba współpracująca ze spółką cywilną

Osoba współpracująca ze spółką cywilną

Córka prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej z swoją koleżanką. Działalność ta jest wyłączna działalnością i podczas wykonywania działalności posługuje się numerem NIP i regon (...)

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Jestem osobą współpracującą z żoną, która prowadzi działalność gospodarczą. Opłacam składki ZUS. Jak ująć składkę zdrowotną? Czy można ją odliczyć w moim PIT rocznym?

Składka zdrowotna menedżera-obcokrajowca

Składka zdrowotna menedżera-obcokrajowca

Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o pracę (...)

Małżonek jako osoba współpracująca

Małżonek jako osoba współpracująca

W roku 2004 prowadziłem działalność gospodarczą. Od czasu do czasu w tej działalności pomagała mi moja żona. Z żoną nie zawierałem żadnych umów, zwłaszcza umowy o pracę. Z przychodów z (...)

Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

Jestem zatrudniona w szkole na pełnym etacie (nauczycielka) dodatkowo prowadzę firmę i opłacam składkę zdrowotną w swojej firmie. Od października 2005 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, które (...)

Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba ta podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o (...)

Nieterminowo wpłacane składki

Nieterminowo wpłacane składki

Osoba będąca na emeryturze prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się na zasadach ogólnych. Obecnie jest zobowiązana do uiszczania do ZUS-u jedynie ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie są konsekwencje (...)

Składki na ZUS od dwóch firm

Składki na ZUS od dwóch firm

Prowadzę firmę, jeżeli chciałbym zarejestrować następną firmę, to jakie koszty byłyby obciążenia ZUS?

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne