Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta

Pytanie:

"Czy studenci studiów zaocznych pracujący na umowę zlecenie lub umowę o pracę na czas określony podlegają obowiązkowym opłatom ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego? Które z opłat są obligatoryjne, a które fakultatywne i która z umów jest korzystniejsza dla studenta studiów zaocznych: o pracę na czas określony np., na 6 miesięcy i ponownie na 6 miesięcy, czy umowa zlecenia zawierana co miesiąc w całym roku? Czy Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok zrównujący status studentów w systemie dziennym ze studentami w systemie zaocznym? Jeśli tak to proszę o sygnaturę. Proszę także o podanie konkretnych aktów prawnych regulujących opisane powyżej kwestie. "

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998r., Nr 137, poz. 887 ze zmianami) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osoby z nimi współpracujące nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Brak więc tu rozgraniczenia na studentów studiów dziennych i zaocznych. Studenci zatrudnieni na umowę o pracę nie są zwolnieni z oowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wynika z tego, iż z punktu widzenia pracodawcy korzystniej jest "zatrudnić" studenta na umowę zlecenie, bądź umowę o dzieło, gdyż nie ponosi on wtedy tak dużych kosztów zatrudnienia jak w przypadku umowy o pracę.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika