Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Pytanie:

"Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi? "

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym są objęci między innymi renciści. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje dochody z więcej niż jednego tytułu, składka jest opłacana dla każdego z tytułów odrębnie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna więc być opłacana z każdego tytułu, z którym wiąże się obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Np. jeżeli osoba otrzymuje rentę i prowadzi działalność gospodarczą musi odprowadzać składki z obu tytułów.

Przepisy wyżej powołanej ustawy w art. 82.8 przewidują jednak, że rencista nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej (odprowadza tym samym wyłącznie składki z tytułu świadczenia rentowego), jeżeli świadczenie emerytalne nie przekracza minimalnego miesięcznego wynagrodzena, czyli 849 zł. oraz:

  1. dochody uzyskiwane przez tą osobę z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% najniżej emerytury. Kwota najniższej emerytury wynosi obecnie 562,58zł lub
  2. osoba taka opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W przedstawionej sytuacji, gdy dochód z działalności nie przekracza 100 zł na miesiąc, druga przesłanka jest spełniona. Należy jeszcze wziąć pod uwagę wysokość otrzymywanej renty. Jeżeli przekracza ona minimalne wynagrodzenie, to obowiązek odprowadzania składek z tytułu działalności gospodarczej jest nadal aktualny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • henekmaj 2013-08-08 20:27:59

    gdy spelniam warunki aby nie placic skl. zdrowotnej i oplacajac skl.chorobowa gdy jestem na chorobowym np.15 dni to musze zaplacic skl.zdrowotna!

  • ELA 2012-02-22 11:59:15

    W DNIU 28 LUTEGO KONCZY MI SIE RENTA WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE ZLOZYLEM 15 LUTEGO.CZY OD 1 MARCA JEZELI NIE DOSTANE NA KOMISJE OBOWIAZUJE MNIE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika