Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Pytanie:

"Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON?"

Odpowiedź prawnika: Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Pojęcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do liczby pracowników, o której mowa powyżej, nie wlicza się - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych: 

  1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 
  2. przebywających na urlopach wychowawczych
  3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej; 
  4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; 
  5. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
  6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli urlop bezpłatny został udzielony pracownikowi nie będącemu osobą niepełnosprawną na jego wniosek, wówczas takiego pracownika wlicza się do liczby pracowników (do stanu zatrudnienia), od której uzależniony jest obowiązek dokonywania wpłat na PFRON. Nie wlicza się tylko pracowników nie będących osobami niepełnosprawnymi, którym pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego np. na okres odbywania służby wojskowej. Pracownicy niepełnosprawni korzystający z urlopu bezpłatnego (na ich wniosek jak i obowiązkowego) zawsze będą wliczani do liczby pracowników od której uzależniony jest obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika