e-prawnik.pl Porady prawne

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pytanie:

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z wszystkich tych rodzajów działalności odprowadzam składkę na ubezpieczenie zdrowotne czyli 4 razy ok. 170 PLN miesięcznie. Czy tak rzeczywiście musi być? Czy może wystarczy, jeśli będzie odprowadzana składka przez firmę, w której jestem zatrudniona na etat i z jednej działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

16.3.2007

Kwestie będące przedmiotem pytania reguluje art. 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w  art. 66 ust. 1 składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Zatem, w sytuacji opisywanej w pytaniu na podstawie wskazanego powyżej przepisu odrębnie opłaca się składkę z tytułu bycia pracownikiem, a osobno z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Na tym jednak nie kończą się obowiązki opłacania składki przez osobę prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy, jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności wskazanych poniżej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności. Dodatkowo, jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Rodzajami działalności są, w rozumieniu ustawy:

  • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;  

  • działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;  

  • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;  

  • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;  

  • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;  

  • wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;  

  • wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;  

  • wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;  

  • inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.  

Reasumując, w sytuacji opisywanej w pytaniu (zakładając, że ma Pani udziały w dwóch spółkach cywilnych) powinna Pani opłacać czterokrotną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jedną z tytułu bycia pracownikiem, a potrójną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest płacona potrójna składka, ponieważ prowadzi Pani działalność gospodarczą w dwóch rodzajach, w tym w jednym z rodzajów w dwóch spółkach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

G.Lewandowski

7.5.2010 14:27:31

Re: Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

To jest nadintepretacja! Ustawa mówi wprost - składka jest naliczana od rodzaju działalności, a nie od ilości spółek. Dwie spółki cywilne to jest nadak jeden rodzaj działalności!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ