Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Pytanie:

"Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) -umowa od 1.09.2004 do 31.08.2006 i w tym czasie posiadała legitymację ubezpieczeniową wydana przez ZUS i na jej podstawie mogła korzystać z opieki medycznej zwykłej. Po ukończeniu szkoły ustal również stosunek pracy. Na jakiej podstawie teraz może korzystać z opieki medycznej, kto ją ubezpiecza? Czy tata, który jest emerytowanym nauczycielem i pobiera emeryturę z ZUS? Jeżeli tak, to czy musi mieć własną książeczkę czy korzystać z legitymacji taty? "

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.  Nie dotyczy to jednak szkoły zawodowej, która szkołą średnią nie jest. Zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej ze środków publicznych  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia co prawda z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego m. in. osoby bezrobotne. Jednakże 19-letnia córka nie będzie uważana na gruncie tej ustawy za członka rodziny, i ile nie będzie kształciła się dalej.

Jeśli więc 19-latka uzyska status bezrobotnej, będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą wymiaru składki będzie kwota zasiłku lub stypendium, a gdy nie będzie pobierać żadnego z tych świadczeń - kwota odpowiadająca 80 % wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, z zastrzeżeniem art. 243. 19-latka nie będzie opłaca składek samodzielnie, lecz będzie je odprowadzał z jej zasiłku jako płatnik właściwy powiatowy urząd pracy.  

Informacje, kiedy można uzyskać status bezrobotnego, zawiera artykuł Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • katarzyna 2014-06-23 14:39:49

    witam mam pytanie .Mój 19 letni syn w tym roku mial ukonczyć szkole zawodową ale ze względu na niedostateczną ocene z matematyki musi w sierpniu zdawać komisyjnie .Czy do sierpina jest jeszcze obięty ubezpieczeniem które zaplacil na początku roku szkolnego ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika