e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia do obsługi betoniarki i agregatu

Pytanie:

Firma szkoleniowa prowadzi kursy i szkolenia. Ostatnio klienci pytają o kursy na obsługę betoniarek, agregatów tynkarskich i sprężarek. Takie uprawnienia wydaję po pozytywnym egzaminie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w postaci książki maszynisty. Czy uprawnienia do eksploatacji powyższych urządzeń można uzyskać w inny sposób poprzez organizację kursu? Ostatnio widziałem zaświadczenie o odbytym kursie na podstawowy sprzęt budowlany, czy takie szkolenie może uprawniać do obsługi powyżej przedstawionych urządzeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia do obsługi betoniarki i agregatu

8.12.2008

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zgodnie z § 23 niniejszego rozporządzenia maszyny robocze, o których mowa w załączniku Nr 1 ( m. in. betoniarki, agregaty tynkarskie, sprężarki przewoźne) do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Uprawnienie nabywa się więc po przejściu dwóch stopni szkolenia i egzaminowania przez IMBiGS.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:  

  1. dokumentacji technicznej maszyn roboczych,  
  2. bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,  
  3. technologii wykonywania robót ziemnych,  
  4. użytkowania i obsługi maszyn roboczych.  

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.  

Po ukończeniu szkolenia, możliwe jest przystąpienie do egzaminu, którego zdanie z pozytywnym wynikiem uprawnia do wykonywania wskazanych w pytaniu prac. Szkolenie jest więc pierwszym etapem ku uzyskaniu uprawnień.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ