e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Pytanie:

Czy aby otrzymać uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia niezbędny jest egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego? Czy też wystarczy przeszkolenie w firmie szkoleniowej wg programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w M. nadzorowanego przez Ministerstwo Gospodarki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

10.1.2006

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wózków jezdniowych, Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:  

  • uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami lub 
  • imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.  

Zezwolenie pracodawcy może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zezwolenie pracodawcy jest ważne w danym zakładzie pracy.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia znajdują się, w myśl  rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, wśród urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

Sprawdzenia tych kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna UDT na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.  Zatem konieczne jest zdanie egazminu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Piotrek

1.10.2009 9:7:33

Re: Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

witam, a ja szukam informacji na temat jak mozna zostać instruktorem/ nauczycielem jazdy na wózku widłowym? Przeparcowałem już sporo lat na wózku i chciałbym się podzielić doświadczeniem...oczywiście odpłatnie...

Re: Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

a

3.9.2009 14:24:6

Re: Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

witam potrzebuje dowiedzieć się jakie kompletne uprawnienia powinien posiadać obsługujący wózek jezdniowy?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ