e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienie do świadczeń z FA

Pytanie:

Jaka kwota dochodu matki powoduje zawieszenie alimentów z funduszu. Dotychczas otrzymywałam je na dwójkę dzieci. O ile można przekroczyć dopuszczalną średnią, aby nie spowodowało to zawieszenia wypłacania świadczenia? W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jak oblicza się średnią dla potrzeb funduszu - jakie elementy powinny wejść w jej skład?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienie do świadczeń z FA

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, chociażby dochód na osobę w rodzinie uprawnionego przekroczył tę kwotę, jeżeli kwota przekroczenia przypadająca na wszystkich członków rodziny nie równoważy kwoty świadczenia, pod warunkiem że świadczenie przysługiwało w poprzednim okresie. Jeżeli zatem świadczenie wynosi 100 zł, a pani dochód - 1300zł, to jest pani uprawniona do świadczenia, gdyż przekroczyła pani graniczny dochód o niecałe 80 zł, co jest sumą mniejszą niż kwota świadczenia - w naszym przykładzie 100 zł.

W wymaganym wniosku podaje się cały dochód rodziny za ubiegły rok - z tytułu rent, emerytur, dochodu z działalności gospodarczej, itd. i na tej podstawie oblicza się przeciętny dochód miesięczny na członka rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ