e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Pytanie:

Pracuję w firmie od pół roku. Wszyscy pracownicy dostali na święta bony z ZFŚS. Ja, ponieważ przepracowałem tylko pół roku, dostałem bony o wartości o połowę niższej. Czy jest to zgodne z przepisami o ZFŚS? Wydaje się to niesprawiedliwe. Przecież Fundusz to nie są pieniądze, które ja wypracowałem, to jest świadczenie socjalne dla pracownika - bonus. Czy mam rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

15.12.2004

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są między innymi pracownicy i ich rodziny. Zatem nie trzeba być pracownikiem przez cały rok.

Zasadą jest, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń (bonów) oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym w trybie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych. U pracodawcy, u którego nie działa organizacja związkowa regulamin ten ustala pracodawca w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Środki funduszu pozostają nadal własnością pracodawcy, którą nie może on jednak swobodnie rozporządzać. Pracodawca administruje środkami funduszu w granicach określonych ustawą i regulaminem funduszu.

Regulamin zatem może określać w jakich przypadkach pracownicy otrzymują bony i w jakiej wysokości. Może ograniczać ich wysokość w zależności od czasu pracy itp. Przy czym ustalając w regulaminie wysokość bonów oraz to, komu się je przyznaje strony powinny brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ