Usytuowanie domu a bezpieczeństwo pożarowe

Pytanie:

Czy taka sama będzie odległość domu murowanego i drewnianego od granicy działki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odległości wskazane w  § 12 rozporządzenia sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są odległościami dla wszystkich budynków. Wskazane odległości nie oznaczają, że zawsze będzie możliwe usytuowanie budynku w takiej właśnie odległości od granicy. Przepisy te należy stosować z uwzględnieniem przepisów § 13, § 60, § 271, § 273 oraz przepisów odrębnych,  a więc należy brać pod uwagę szereg technicznych szczegółów, wpływających np. oświetlenie pomieszczeń, czy też na bezpieczeństwo pożarowe. I tak, przykładowo, §   271 ust. 1, dotyczący bezpieczeństwa pożarowego, określa odległość w metrach  między zewnętrznymi ścianami budynków (stojącymi na różnych działkach) niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E). Zgodnie z nim, budynki kategorii ZL – czyli mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, powinny znajdować się w odległości minimum 8 m od siebie.
Zgodnie z §  271 ust. 2, jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50% (a więc do 12 m) a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków - o 100 % (a więc do 16 m). Zgodnie z ust. 7, odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku może być zmniejszona o 25%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. Zatem, jeżeli, np. ściana domu z bala zostanie uznana za rozprzestrzeniająca ogień, a nie ma stałych urządzeń gaśniczych wodnych,  to odległość takiego domu od domu, którego elementy nie są uznane za rozprzestrzeniające ogień powinna wynosić 12 m. Jeżeli więc, w naszym przykładzie, po drugiej stronie granicy będzie stał dom w odległości 4 m, to planowany dom z bala będzie musiał znajdować się w odległości 8 m od granicy (zakładamy, że budynki te mają stać w jednej linii). Szczegółowe wskazania są więc kwestią oceny technicznej przeprowadzonej przez specjalistę budownictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.7.2019

  Więcej wolności w prawie budowlanym?

  Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania (...)

 • 3.1.2019

  „Posiłek w szkole i w domu” od 2019 r.

  1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Na (...)

 • 9.6.2018

  Błyskawiczne pociągi?

  Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji zakłada umożliwienie prowadzenia ruchu kolejowego w Polsce (...)

 • 27.7.2018

  Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających (...)

 • 28.4.2017

  Szykuje się rozszerzenie prawa do obrony koniecznej!

  Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt zmian, które rozszerzają prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji.