Uwzględnienie uzupełnienia apelacji

Pytanie:

Powód złożył pismo procesowe "uzupełnienie apelacji". Czy sąd apelacyjny ma obowiązek rozpatrzyć argumenty zawarte w dodatkowym, złożonym już po apelacji, ale jeszcze przed rozprawą, pismie procesowym nazwanym "uzupełnienie apelacji"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź uzależniona jest od tego, czy w sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z postępowaniem przed sądem gospodarczym, czy z postępowaniem "zwykłym". W pierwszym przypadku kodeks postępowania cywilnego przewiduje rygoryzm dowodowy w postaci niemożności powoływania nowych dowodów i twierdzeń nie uwzględnionych w pozwie, chyba że wykaże się, że potrzeba ich powołania wynikła później. W myśl art. 391 par. 1 kpc, jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Przepisy art. 194-196 i 198 nie mają zastosowania. Na tej podstawie sąd II instancji rozpoznający sprawę gospodarczą nie uwzględni argumentacji powołanej w piśmie procesowym wniesionym po złożeniu apelacji, chyba że strona wykaże, że nie miała możliwości ujawnić nowych twierdzeń wcześniej. Inna sytuacja może jednak pojawić się w zwykłym postępowaniu cywilnym, gdzie wspomnianego rygoryzmu nie ma. W tym wypadku nie ma przeszkód prawnych, aby sąd II instancji zaakceptował argumentację powołaną w postępowaniu apelacyjnym po złożeniu apelacji, lecz przed rozprawą apelacyjną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: