Uzyskanie klauzuli wykonalności

Pytanie:

Czy każdy wyrok rozwodowy posiada klauzulę wykonalności jeżeli orzeczono np. eksmisję? A jeżeli nie to jak ją uzyskać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd nadaje klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw, które zostały lub mogły zostać wszczęte z urzędu (w których nadaje klauzulę wykonalności z urzędu). W przypadku wyroku rozwodowego, klauzulę wykonalności sąd nadaje wyłącznie na wniosek. Jeżeli strona otrzymała odpis wyroku, do wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności należy doręczyć ten odpis. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powinien czynić zadość wymaganiom stawianym pismom procesowym, a składa się go do sądu, który wydał wyrok. Wniosek powinien więc zawierać: oznaczenie sądu; stron postępowania; sygnaturę akt; żądanie strony, czyli treść wniosku o nadanie klauzuli wykonalności; oznaczenie wyroku, któremu ma być nadana klauzula; podpis wnioskodawcy. Wyrok zaopatrzony w klazulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy i może być egzekwowany przez komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: