e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny

Pytanie:

Jakich formalności należy dopełnić, by móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny

11.8.2011

Aby z korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn należy dochować wskazanych w ustawie wymogów formalnych. Aby skorzystać ze zwolnienia podatnik musi w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub w przypadku dziedziczenia w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności lub praw majątkowych po upływie wskazanych terminów, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi, nie później niż w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ