Wezwanie do zapłaty a pozew

Pytanie:

Czy w przypadku braku potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty przez dłużnika, mogę mimo to wystąpić z pozwem do sądu i czy z powodu braków formalnych sąd go nie odrzuci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego obowiązek dołączenia przez powoda do pozwu odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informacji lub odpisów pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań dotyczy w zasadzie postępowań w sprawach gospodarczych, czyli takich których stronami przede wszystkim są przedsiębiorcy. W tym przypadku w razie braku wypełnienia powyższej powinności powód narażony jest na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Także w postępowaniu nakazowym może zaistnieć sytuacja, że do pozwu należy dołączyć dokument, zawierający wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z dowodem jego doręczenia. 

Natomiast w pozostałych przypadkach głównie kwestią dowodową jest stwierdzenie, czy wierzytelność stała się wymagalna, co tylko w niektórych sytuacjach implikuje obowiązek wezwania dłużnika do zapłaty.  Oznacza to, że jeżeli wierzyciel nie będzie w stanie powyższego faktu udowodnić przy pomocy jakichkolwiek, ale wiarygodnych środków, to ryzykuje, że sąd nie uwzględni jego żądań, co w efekcie powoduje oddalenie powództwa. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: