e-prawnik.pl Porady prawne

Własność dokumentacji geologicznej

Pytanie:

W sierpniu 1995 r. została zatwierdzona uproszona dokumentacja geologiczna złoża piasku. Firma która starła się o zatwierdzenie dokumentacji (firma mojej mamy) przekazała mi dokumentację w formie darowizny. Ja uzyskałem koncesje na wydobycie kopaliny w 1997 roku. W roku 2008 koncesja na wydobycie piasku wygasa. Czy mam prawo sprzedać dokumentację geologiczną i prawo do jej dysponowania? Do kogo należy dokumentacja (do mnie, do firmy mamy, do Skarbu Państwa)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Własność dokumentacji geologicznej

21.11.2007

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podmiotem finansującym sporządzenie dokumentacji geologicznej jest firma Pańskiej mamy, a więc dokumentacja została nabyta w sposób pierwotny. Następnie dokumentacja ta została darowana (w formie darowizny) Panu, a więc nabył Pan jej własność w sposób pochodny i w tym momencie stał się Pan prawowitym właścicielem tych dokumentów. Jako właściciel ma Pan wszelkie prawo do rozporządzania (dysponowania) przedmiotową dokumentacją, a więc ma Pan prawo ją sprzedać na rzecz osoby trzeciej.

Jak wynika z powyższego, dokumentacja geologiczna jest własnością tego podmiotu który posiada do niej tytuł prawny (np. umowę darowizny, umowę sprzedaży itp.), nie dotyczy to osoby finansującej sporządzenie tej dokumentacji, albowiem osoba ta nabywa jej własność w sposób pierwotny i jest to potwierdzone w dokumentacji oraz przepisach prawa.

Inaczej przedstawia się sprawa dostępu do informacji geologicznej, albowiem od nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze (od 2002 r.), nieograniczone prawo do niniejszej informacji przysługuje zawsze Skarbowi Państwa oraz osobie posiadającej tytuł prawny do dokumentacji geologicznej. Inne osoby muszą składać wniosek o udzielenie takiej informacji, wniosek ten podlega określonym opłatom. Skarb Państwa i osoba posiadająca tytuł prawny do dokumentacji geologicznej ma więc nieograniczony dostęp do tych informacji i nie obowiązują żadne opłaty.

Podkreślamy, że dokumentacja geologiczna a informacja geologiczna są odrębnie uregulowane w przepisach w/w ustawy. W związku z powyższym, nieograniczone prawo Skarbu Państwa do informacji geologicznej nie jest tożsame z nabyciem własności dokumentacji geologicznej. W przedstawionym stanie faktycznym, Skarb Państwa nie jest więc właścicielem dokumentacji geologicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ