Wniosek o stwierdzenie prawomocności

Pytanie:

Nie można było ustalić wierzyciela (spór pomiędzy dwoma podmiotami). Sąd zezwolił na depozyt. Wnioskodawca nie otrzymał tego postanowienia, tylko informację z sekretariatu. Uzyskałem informację, iż należy wystąpić o stwierdzenie prawomocności i opłacić 6 zł za stronę. Skąd mam wiedzieć, ile jest stron postanowienia? Czy Sąd winien doręczyć wnioskodawcy postanowienie, jeżeli nie -jak można je uzyskać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postanowienia mogą zapaść na posiedzeniu jawnym lub niejawnym. Jeśli następuje to na posiedzeniu jawnym, to w grę wchodzi ogłoszenie postanowienia. Jeżeli na niejawnym, sąd doręcza postanowienie stronom. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia jest potrzebne w stosunku do tych orzeczeń, z których uprawomocnieniem wiążą się określone skutki prawne. Odnosi się to przede wszystkim do wyroków i postanowień rozstrzygających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Aby złożyć przedmiot do depozytu sądowego potrzebne będzie okazanie prawomocnego postanowienia zezwalającego na takie złożenie. Stwierdzenie prawomocności następuje na wniosek strony na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego. Informację o tym, ile w rezultacie wyniesie opłata (ilość stron) udziela sekretariat sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: