Wpis do kw po stwierdzeniu nabycia spadku

Pytanie:

Odziedziczyłam dom. Mam sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy w związku ze stwierdzeniem nabycia spadku - sąd powiadamia inne instancje o przejęciu przeze mnie spadku np. zgłasza o zmianę wpisu w księdze wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ma ten skutek, że domniemuje się, iż osoba legitymująca się takim postanowieniem jest spadkobiercą. Postanowienie to stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej prawa własności odziedziczonej nieruchomości. Sąd spadku nie zawiadamia z urzędu sądu wieczystoksięgowego o nabyciu spadku. Ze stosownym wnioskiem, w sprawie ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, musi wystąpić zainteresowana osoba.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: