Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Pytanie:

Jak powinien postąpić wystawca weksla chcąc skutecznie się bronić, gdy posiadacz weksla in blanco bez zgody wystawcy wpisał klauzulę \"bez protestu\" skierował weksel do zapłaty, nie dokonał protestu weksla. Nie ma deklaracji wekslowej. Czy wystawca może się bronić przed dochodzeniem roszczeń z takiego weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pomimo, że w tej sytuacji weksel in blanco nie został wydany remitentowi razem z deklaracją wekslową, dłużnik wekslowy może powoływać się na fakt, że weksel został uzupełniony również klauzulami nieobligatoryjnymi, na których umieszczenie na wekslu musi być wyraźna zgoda wystawcy weksla. Weksel in blanco może być wypełniony elementami obligatoryjnymi, od których zależy ważność wekslu. Zgodnie z rozpowszechnionym poglądem, weksel in blanco wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem nie jest nieważny. W wypadku takim dłużnik może podnieść skutecznie zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem. Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 1997r. przyjął, że wypełnienie weksla podpisanego in blanco może być tylko wówczas uważane za niezgodne z wola dłużnika, jeżeli sprzeciwia się ono wyraźnie oświadczonej wobec wierzyciela wekslowego woli dłużnika. Ponadto art. 270 paragraf 2 Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną osoby, która wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. Uzasadniona jest również odpowiedzialność odszkodowawcza osoby, która z winy swej wyrządziła dłużnikowi wekslowemu szkodę wynikłą wskutek wypełnienia wekslu niezgodnie z zawartym porozumieniem. Odpowiedzialność ta opiera się na art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Romek

2.7.2010 21:5:36

Re: Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

a jezeli nie ma wpisu na wekslu bez protestu a jest w deklaracji wekslowej napisane .ze weksel zostal opatrzony klauzula bez protestu .to czy to jest zgodne z prawem.a jezeli wszystkie dokumenty jak oswiadczenie ,deklaracja wekslowa i weksel byly mi podsuniete ja mailem tylko podpisywac bedac pod wplywem strachu to czy to jest zgodne z prawem.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

NA SKÓTY