e-prawnik.pl Porady prawne

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Pytanie:

Co oznacza wszczęcie postępowania administracyjnego w art.61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wszczęcie postępowania administracyjnego

24.11.2008

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 4 marca 1981 r. (SA 654/81), wskazał, iż wobec faktu, że kodeks postępowania administracyjnego nie rozstrzyga sposobu ustalania daty wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu, za datę taką można uznać dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej w sprawie, której postępowanie dotyczy, przez organ do tego uprawniony, działający w granicach przysługujących mu kompetencji, pod warunkiem, że o czynności tej powiadomiono stronę.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone zarządzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 1981 r. (SA 152/81) ustalając datę wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu bierze się pod uwagę pierwszą czynność dokonaną przez organ administracji na zewnątrz w stosunku do strony. Korespondencja wewnętrzna pomiędzy organami administracji nie skutkuje wszczęcia postępowania administracyjnego.

Z kolei jak sam art. 61 § 3 kpa wskazuje, datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Jak więc wynika z powyższego, dniem wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu, jest dzień podjęcie pierwszej czynności dokonanej przez organ administracji publicznej w stosunku do strony. Natomiast datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ