Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Pytanie:

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową, natomiast samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej wykonując w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność istotną część zadań publicznych. Inaczej niż w przypadku wyborów prezydenta RP oraz wyborów do sejmu i senatu, w przypadku wyborów samorządowych pojawia się wymóg zamieszkiwania na obszarze danej gminy. Wynika to z istoty samorządu terytorialnego, która zakłada, że o sprawach istotnych dla danej wspólnoty lokalnej decydują sami jej członkowie, nie zaś osoby postronne, nie należące do tej wspólnoty samorządowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.12.2017

  Możliwość obniżenia diety parlamentarnej parlamentarzystom

  Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenia lub utraty diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę (...)

 • 24.10.2018

  Zmiany istotne dla prawodawców

  Nowelizacja przepisów przewiduje, że w regulaminach obu Izb parlamentu będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia (...)

 • 12.8.2018

  Prawo prasowe zaktualizowane

  Nowelizacja Prawa prasowego, w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję, dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego. Rozszerza ona m.in. prawo do udzielania informacji prasie na osoby (...)

 • 16.1.2018

  Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

  Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu ograniczenie nadużyć wyborczych oraz zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. 

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)