Wybudowanie boiska szkolnego a pozwolenie na budowę

Pytanie:

Czy wybudowanie boiska szkolnego wymaga pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji nie wymaga pozwolenia na budowę. Inwestycja ta wymaga natomiast zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego (art. 30 ust. 1 pkt 1 pr.bud.). W dalszej kolejności właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY