Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Pytanie:

Żona za pieniądze zarobione za granicą zakupiła samochód. Pieniądze te miały być przeznaczone na założenie ogrzewania gazowego w domu. Samochód ten został zarejestrowany na brata żony. W sądzie na rozprawie o alimenty stwierdziła, że brat użycza jej samochodu. Drugi samochód zupełnie nie jest potrzebny. Czy na rozprawie o rozdzielczość majątkową można pozwać brata na świadka celem wykazania przez niego dochodów jakie osiągnął w poprzednich latach. Czy można żądać aby okazał się rozliczeniami PIT z lat poprzednich? Co grozi za nie wykazanie dochodów za granicą w zeznaniach podatkowych? Jest to tylko postępowanie o alimenty - pierwsza rozprawa zasądziła żonie alimenty - czekam na odpis wyroku z uzasadnieniem i będę wnosił apelację. Złożyłem pozew o zniesienie wspólnoty majątkowej. W sądzie w czasie sprawy o alimenty próbowałem wykazać dlaczego nie chcę przekazywać pieniędzy żonie bez żadnej z jej strony rozliczenia się ze względu na to, że pieniądze te wydaje na inne rzeczy niż na dzieci. Z tego też powodu chciałem wytłumaczyć dlaczego nie chcę przekazywać żonie pieniędzy w formie gotówki. Lecz sąd nie chciał mnie słuchać. Żona stwierdziła, że konieczne jej pieniądze bo dowozi dzieci do przedszkola mimo, iż ja codziennie jeżdżę do pracy w porach takich, że mógłbym to dziecko zawozić i odbierać z przedszkola. Mimo tego sąd przychylił się do stwierdzenia, że jej się te pieniądze należą. Żona powiedziała mi, że specjalnie na złość kupiła sobie samochód, lecz przed sądem zeznała, że to brat użycza jej samochodu, bo nie może korzystać z tego, który już mieliśmy, co oczywiście nigdy nie miało miejsca, bo przede wszystkim ona z niego korzystała. Efekt jaki chcę osiągnąć - wykazanie złożenia nieprawdziwego zeznania – mimo, iż ona zapłaciła za samochód, samochód jest na niby własnością brata. Brat ma swój samochód. W 2004 roku kupił jeden córce, a drugi niby mojej żonie. Chcę wykazać, że nie stać go było go na kupno samochodu gdyż nie miał do tego środków. Winien jest mi od 7 lat pieniądze, w tej chwili 3000PLN, latem 2004 był u niego komornik, odcięty miał telefon i raptem stać go na to, by kupić siostrze samochód. Nie płaci na czas swoich zobowiązań i nie rozlicza się w Urzędzie skarbowym z jedynych dochodów jakie ma z pracy za granicą. Efekt jaki chciałbym osiągnąć - udowodnić szwagrowi, że krętactwo i robienie szwindli może być ukrócone i ukarane. Przy tym podważyłbym też wiarygodność zeznań swojej żony. Żona mając w zamyśle rozwód na pewno chciała, aby ten samochód nie wszedł do masy wspólnoty małżeńskiej. Na dzień dzisiejszy istnieje między nami wspólność majątkowa lecz jak wcześniej pisałem złożyłem pozew o zniesienie wspólności majątkowej i zakup tego samochodu jest w uzasadnieniu pozwu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż w postępowaniu, które de facto nadal toczyć się będzie z udziałem Pana i Pana żony nie może Pan ani żądać, ani wnioskować o przeprowadzenie kontroli Pana szwagra. Sąd nie dopuściłby do takiego przebiegu sprawy, ponieważ przedmiotem postępowania nie jest działanie Pana szwagra, ale urzeczywistnienie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na Panu względem dzieci. Zapomina Pan jednak jeszcze o jednym. Z punktu widzenia prawa, tym bardziej, że cały czas jesteście Państwo małżeństwem, ciąży na Panu nie tylko obowiązek względem dzieci, ale także względem żony. Poza tym ma Pan obowiązek dostarczania nie tylko alimentów, przepisy stanowią o środkach utrzymania. Z racji tego między innymi nigdy ani sąd, ani żadna inna instytucja nie może zmusić Pana żony do rozliczania się z płaconych alimentów. Podkreślić należy, że żona może i powinna z racji troski o dzieci żądać alimentów nie tylko na dzieci (jako ich przedstawiciel ustawowy), ale także na siebie, gdyż sama jest uprawniona.

Co do Pana szwagra, to de facto nie musi on pozostawać bezkarny, jeżeli faktycznie w postępowaniu zeznawał nieprawdę. Nie może Pan wprawdzie przed tym sądem, przed którym toczy się sprawa o alimenty żądać ponoszenia odpowiedzialności przez szwagra, jednak pozostaje jeszcze postępowanie karne. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić z całą pewnością, że rzeczywiście Pana szwagier może ponosić odpowiedzialność karną, bowiem określić to można będzie na podstawie wielu szczegółów, których nie znamy. Jednak należy w tym miejscu przytoczyć treść artykułu 233 kodeksu karnego. Stanowi on:
"§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym"
.

W celu wszczęcia odpowiedzialności należałoby złożyć w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie. Jednak proszę także pamiętać, iż jeżeli postępowanie nie wykaże, iż szwagier Pana faktycznie takie przestępstwo popełnił, Pan może się narazić na odpowiedzialność i to zarówno karną jak i cywilną (czyli de facto odszkodowawczą).

Prosimy także o zapoznanie się z treścią artykułu

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: